Anna Hagen Tønder
Anna Hagen Tønder
Forsker (permisjon)

Arbeidsområder:

Fag- og yrkesopplæring, voksnes læring, skoleutvikling

Forskningstema:

Fag- og yrkesopplæring | Livslang læring | Gjennomføring og frafall | Skoleutvikling og elevenes læring | Kompetanseutvikling på arbeidsplassen | Integrering for nyankomne flyktninger


Anna Hagen Tønder er seniorforsker og forskningsleder for området migrasjon, integrering og kompetanse ved Fafo. Hun har primært arbeidet med ulike forskningstema knyttet til utdanning og kompetanse, med særlig vekt på fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. Sammen med Torgeir Nyen har hun skrevet boka «Yrkesfagene under press», som ble utgitt på Universitetsforlaget i 2014.

De siste årene har Tønder blant annet studert hva som motiverer personer til å ta fagbrev i voksen alder og hvordan økt arbeidsinnvandring påvirker fag- og yrkesopplæringen.

Tønder har publisert et stort antall forskningsrapporter, artikler, bøker og bokkapitler nasjonalt og internasjonalt. Hun arbeider i hovedsak med kvalitative forskningsmetoder, men har også erfaring med utforming, gjennomføring og analyse av kvantitative undersøkelser. Tønder har ledet eller deltatt i en lang rekke forskningsprosjekter ved Fafo og i samarbeid med forskere ved andre forskningsinstitusjoner i Norge og andre land.

Hun driver utstrakt formidlingsarbeid, og hun har også deltatt i offentlig utvalgsarbeid om videregående opplæring og om livslang læring.

+47 99698644
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Silje Andresen, Elin Borg, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2022:19
Nina Aakernes, Silje Andresen, Ann Cecilie Bergene, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Inger Vagle
Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1
Bakgrunn, prosess og implementering på vg1
Fafo-rapport 2022:07
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Finansiering av lærlinger
En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger
Fafo-notat 2021:23
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:09
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård
Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Utvikling og analyse av en fagarbeider- undersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse
Fafo-rapport 2020:30 NIFU Rapport 2020:30
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen
Fafo-notat 2019:10
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Gjør fagbrevet en forskjell?
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene
Fafo-notat 2016:20
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Å velge et yrke
Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag
Fafo-notat 2015:05
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge
Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget
Fafo-rapport 2015:51
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Høst, Håkon (red.)
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift
Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Fafo-rapport 2014:20
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2014:36
Håkon Høst (red.)
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.
Fafo-rapport 2013:23
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Å bli helsefagarbeider
En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget
Fafo-rapport 2013:05
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder
«Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fleksibilitet eller faglighet?
En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
Fafo-rapport 2012:47
Håkon Høst (red.
Fafo-rapport 2012:46
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene
Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
Fafo-rapport 2012:36
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
På veien til fagbrev
Analyser av Lærlingundersøkelsen
Fafo-rapport 2011:28
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:11
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Kompetanseutvikling gjennom hospitering
Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag
Fafo-rapport 2010:16
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fagopplæring på nye felt
En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet
Fafo-rapport 2010:12
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Kunnskapsløftet – fra ord til handling
Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
Fafo-rapport 2010:01
Fafo-notat 2010:23
Fafo-notat 2010:20
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Kompetanse – for hvem?
Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008»
Fafo-rapport 2009:21
Anna Hagen og Marjan Nadim
Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?
Delrapport 3 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:10
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-rapport 2008:07
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2008:28
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-notat 2008:27
Anna Hagen og Aris Kaloudis
Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen
Oppsummeringsnotat fra en seminarrekke
Fafo-notat 2008:14
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Marjan Nadim og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:35
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:04
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2007:23
Fafo-rapport 540
Anna Hagen
Kompetanseutvikling i rusomsorgen
Notat fra et arbeidsseminar for KUP-prosjekter innen rusfeltet
Fafo-notat 2005:23
Fafo-rapport 461
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Anna Hagen og Elin Svensen
Billett til yrkeslivet
Sluttrapport fra evalueringen av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo kommune
Fafo-rapport 394
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving
En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 388
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Undervisningssykehjemsprosjektet
En underveisevaluering
Fafo-rapport 383
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule
Fafo-notat 2001:06
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule
Dokumentasjon av realkompetanse
Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier
Fafo-notat 2000:08

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet 2020 | Åpen tilgang

Daniel Persson Thunqvist, Anna Hagen Tønder, Kaja Reegård

A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s
European Educational Research Journal 2019 | Go to full article

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway
International Journal for Research in Vocational Education and Training 2017 | Abstract

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Cooperation and Reform in Vocational Education and Training
2015 Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf

Torgeir Nyen, AsgeirSkålholt og Anna Hagen Tønder

Vocational Education and School to Work Transitions in Norway
2015 | Buy/download chapter

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen
2013

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Kompetanseutvikling for lærere
2009 Download

Kjell A. Eliassen, Anna Hagen og Karl Kristian Mydske

Utdanning
1992

Morten Lassen, Martin Ehlert, Ari-Matti Näätänen & Anna Hagen Tønder

Further Education and Training in Denmark, Germany, Finland, and Norway
2022

Anna Hagen Tønder and Torgeir Nyen

Local Drivers for Improvement Capacity
2015

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press
2014 Yrkesfagene under press

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Utvikling av skoler
2012 Utvikling av skoler: Prosesser, roller og forbedringshistorier

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Att kartlägga och förbättra skolor
2012

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?
2012

Olsen, O.J, Høst, H., Tønder, A.H.

Key challenges for Norwegian VET: The state of play
2014 Download

Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore, Anna Hagen Tønder

Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?
Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen
2012 | Les mer / Read more

Anna Hagen og Marianne Dæhlen

National Research Report (NRR) Norway 2009
2010 Download

Anna Hagen

Norsk deltakelse i EU-komiteer
En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen
1999

Anna Hagen og Elin Sjønnesen

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd
En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene
1998

Siri Drengsrud, Anna Hagen, Freddy Hansen og Thomas Laudal

Håndbok i EØS-arbeid
Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS
1998

Anna Hagen

Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling
En kartlegging av nyere norsk forskning på feltet
1998

Trine Monica Myrvold og Anna Hagen

Gråsonekonflikter mellom yrkesgrupper
1991

Sven Barlinn og Anna Hagen

Strategivalg i norsk romfartsindustri
1990

  • Prosjektledelse: Bjorn Dapi
  • Prosjektledelse: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
  • Aktive prosjekter

  • Prosjektledelse: Ida Kjeøy
  • Fullførte prosjekter