Skriv ut
Kristin Alsos
Kristin Alsos
Forskningsleder
+47 97537703
Utdanning

Cand. jur., Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

 

Arbeidsområder

Arbeidsrett, tariffavtaler, lønnsforhandlinger, minstelønn, medbestemmelse.

 

Forskningsområder
Tariffavtaler og lovreguleringer
Allmenngjøring og minstelønn
Arbeidsinnvandring
Partssamarbeid
Lønn og lønnsdannelse
Arbeidstid
Ansettelsesformer
Plattformøkonomi
Prosjektleder for
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere
Aktører i delingsøkonomien
Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser
Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent
KS - Lokale særavtaler
Najonal korrespondent til Eurofound
Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene
Prosjektdeltaker i
Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent
Kollektive aktører
Tilknytningsformer i arbeidslivet
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter
Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models
Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet
Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak
Publisering

Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak

Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

Virker allmenngjøring?

Kristin Alsos og Line Eldring

En europeisk lovfestet minstelønn?

Kristin Alsos og Line Eldring

Lönebildningen i de skandinaviska länderna

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Pay and other social clauses in European public procurement

An overview on regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom.
Schulten, T., Burgess, P. Pedersen, K.

Collective wage regulation in northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses
Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern

– Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich
Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo
Fafo-rapporter og -notater
Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv
European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update
Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering
Solidaransvar for lønn
Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting
Bemanningsbransjens gråsoner
Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa
European Minimum Wage: A Nordic Outlook
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Medbestemmelse og samarbeid lokalt
Åpningstider og arbeidstid i varehandelen
Lovfestet minstelønn: Norden og Europa
Kampen om vikarene
Utleie av arbeidskraft 2011
Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
Til renholdets pris
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Bemanningsdirektivet
Bemanningsforetak
Skadet på fritiden – hva så?
Sammen er vi sterke
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv
Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping
Sikrer Norges framtid på minstelønn
HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning
Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart
Den norske modellen på virksomhetsnivå
Sjatteringer av likhet
Aktører og arbeid i delingsøkonomien
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene
«Bare plunder og heft»
Når sjefen er en app
Lokale særavtaler i kommunal sektor
Reguleringer for utsendte arbeidstakere
Fleksibel arbeidstid