Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ellen Katrine Kallander
| +47 90957480

Forsker

    Ph.d.-student ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
    Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Høgskolen i Innlandet

Ellen Katrine Kallander

Kallander, E. K. et al. (2019 under publisering). Factors associated with children’s quality of life: Children affected by parental illness and substance abuse. Child: care, health and development.

Ellen Katrine Kallander et al.

Kallander, E. K. et al. (2018). Outcomes for children who care for a parent with severe illness or substance abuse. Child and Youth Services, 1-22.

Ellen Katrine Kallander et al.

Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Ruud, T., (2018). Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence: Examining factor structure and sub-group comparisons. Quality of Life Research, 1-11.

Kristine Amlund Hagen, Marit Hilsen, Ellen K. Kallander & Torleif Ruud

Kallander, E. K. et al. (2017). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(2).

Ellen Katrine Kallander et al.

Kallander, E. K. & Vallesverd, V. U. (2015). Unge omsorgsgivere – barn og unge som har betydelige omsorgsoppgaver. I B. S. M. Haugland, K. E. Bugge, M. Trondsen & S. Gjesdahl (red.), Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. Fagbokforlaget.

Ellen Katrine Kallander & V. U. Vallesverd

Kallander, E. K. (2014). Retten til å bli hørt kan gjøre en forskjell. I V. U. Vallesverd & I. K. Thorsen (red.), I for store sko. En tekstsamling om barn i omsorgsroller. Hertvig Forlag.

Ellen Katrine Kallander

Kallander, E. K. (2010). Skjulte unge omsorgsgivere – helsepolitiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(3).

Ellen Katrine Kallander

2015

Barn som pårørende. Resultater fra en multisenterstudie

Ruud, T., Birkeland, B., Faugli, A. Hagen, K. A., Hellman, A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Kufås, E., Løvås, M., Peck, G. C., Skogerbø, Å., Skogøy, B. E., Stavnes, K., Thorsen, T. & Weimand, B. M. (2015). Barn som pårørende. Resultater fra en multisenterstudie. Helsedirektoratet Rapport (IS-0522). Lørenskog: Akershus universitetssykehus HF.

T. Ruud et al.

2012

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007-2010

Kallander, E. K., Brodal, L. & Kibsgård, H. (2012). Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007-2010. Helsedirektoratet 2012 (IS-2011).

Ellen Katrine Kallander, Laila Brodal & Hilde Kibsgård