Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Erika Braanen Sterri
| +47 92626013

Forsker

    Master, Sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Erika Braanen Sterri

Rogstad, J. & Sterri, E. B. (2018). Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2018 (Volum 59), 41-65.

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri