Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kaja Reegård
| +47 93848470

Forsker (permisjon)

    PhD Sosiologi, Universitetet i Bergen

    Master Sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Kaja Reegård

Rogstad, J. & Reegård, K. (2019). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model (pp 255-272). De Gruyter.

Jon Rogstad & Kaja Reegård

Thunqvist, D. P., Tønder, A. H., & Reegård, K. (2019). A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s. European Educational Research Journal.

Daniel Persson Thunqvist, Anna Hagen Tønder, Kaja Reegård

Reegård, K. (2017). Contrasting prospects: the institutionalisation of VET for retail and office work in Norway. Journal of Vocational Education & Training, pp 1-18.

Kaja Reegård

Reegård, K. (2016), Creating coherence: A longitudinal study of students traversing vocational education for office work in Norway. Young, 25(2), 141-156.

Reegård, K. (2015). Sales assistants in the making: Learning through responsibility. Vocations and Learning, 8(2), 117-133

Kaja Reegård

Reegård, K. (2016). Diversity of occupational orientations in Sales vocational education and training. Journal of Education and Work, 29(6), 688-706.

Kaja Reegård

Hagelund, Anniken, Kavli, Hanne Cecilie og Reegård, Kaja (2012). «Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier. I: Olav Aagedal (red.), Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Fagbokforlaget. 2012

Anniken Hagelund, Hanne Cecilie Kavli og Kaja Reegård

Hagelund, A. & Reegård, K. (2011). Changing teams: a participant perspective on citizenship ceremonies. Citizenship Studies, Vol 15, 6-7, 735-748.

Anniken Hagelund

Reegård, K. (2015), En selger in spe. Orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag. Søkelys på arbeidslivet, 32(3), 206-222.

2018

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1

Kirkebøen, L. J.,  Eielsen, G., Rønning, M., Strømsvåg, S., Andresen, S., Reegård, K., Rogstad, R., Berge, J. E. & Lindenskov, L. (2018). Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Notater 2018/15. Statistisk sentralbyrå.

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

2017

Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway

Reegård, K. (2017), Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway, Avhandling for graden phd. Bergen: Universitetet i Bergen.

2015

Læringsmiljø og gjennomføring
Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A. (2015), Læringsmiljø og gjennomføring. i Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport, Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A.

2014

På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid
Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I. (2014), På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Rapport 3 Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på bedriftsopplæringen, side 17-80. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I.

2013

Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp
Olsen, O. J. og Reegård, K. (2013), Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp. i H. Høst (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen, side 17-72. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
Olsen, O. J. og Reegård, K.

2013

Hvem snakker med de frafalne?
Reegård, K. & Rogstad, J. (2013). Hvem snakker med de frafalne? Kronikk. Aftenposten, 11.9.
Kaja Reegård og Jon Rogstad