Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Magne Bråthen
| +47 93252602

Forsker (permisjon)

Forskningstema
Magne Bråthen

Bråthen, M. & Bakken, F. (2012). Seniorer i arbeidslivet - Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb? Arbeid og velferd nr. 3-2012.

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Bråthen, M. (2012). Arbeidsavklaringspenger - status ved utgangen av 2011. Arbeid og velferd nr. 1-2012.

Magne Bråthen

Kalstø, Å. M., Bråthen, M. & Sørbø, J. (2011). Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år? Arbeid og velferd nr. 1-2011.

Åshild Male Kalstø, Magne Bråthen og Johannes Sørbø

Bråthen, M. (2011). Personer med nedsatt arbeidsevne - Hvem er de? Arbeid og velferd nr. 1-2011.

Magne Bråthen

Grambo, A. C. & Bråthen, M. (2010). Hva gjør arbeidssøkerne etter NAV? Arbeid og velferd nr. 1-2010.

Anne-Cathrine Grambo og Magne Bråthen

Bråthen, M. (2010). Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet. Arbeid og velferd nr. 1-2010.

Magne Bråthen

Bråthen, M. (2009). Overgang til arbeid for NAVs brukere. Arbeid og velferd nr. 4-2009.

Magne Bråthen

Sørbø, J. & Bråthen, M. (2009). Permitteringer i en nedgangskonjunktur. Arbeid og velferd nr. 3-2009.

Johannes Sørbø og Magne Bråthen

Bråthen, M. & Grambo, A. C. (2009). Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer. Arbeid og velferd nr. 2-2009.

Magne Bråthen og Anne-Cathrine Grambo

Bakken, F. & Bråthen, M. (2008). Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer. Arbeid og velferd nr. 1-2008.

Frøydis Bakken og Magne Bråthen

Bråthen, M. (2007). Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes. Arbeid og velferd nr. 4-2007.

Magne Bråthen

Bråthen, M. & Sørbø, J. (2008). Seniorer i industrien. Arbeid og velferd nr. 3-2008.

Magne Bråthen og Johannes Sørbø

2013

Arbeid eller pensjon?
Magne Bråthen og Frøydis Bakken

2013

Arbeid eller pensjon? En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb
Bråthen, M. & Bakken, F. (2013). Arbeid eller pensjon? En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb. Nav-rapport 1/2013.
Magne Bråthen og Frøydis Bakken

2011

Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet
Bråthen, M. (2011). Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet. Nav-rapport 02/2011.
Magne Bråthen

2009

Hvordan vil en nedgangskonjunktur påvirke arbeidsinnvandrere i Norge?
Bakken, F., Bråthen, M., Handal, J. & Aarethun, T. (2009). Hvordan vil en nedgangskonjunktur påvirke arbeidsinnvandrere i Norge? Nav-rapport 01/2009.
Frøydis Bakken, Magne Bråthen, Jørn Handal og Torbjørn Aarethun

2008

Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV
Bråthen, M. (2008). Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV – En oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved NAV høsten 2006. Nav-rapport 02/2008.
Magne Bråthen

2006

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003
Hamre, J. I. & Bråthen, M. (2006). Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003. Dokumentasjon og analyse av effekter november 2004. Rapporter 2006/5. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
Jørn Ivar Hamre og Magne Bråthen

2005

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak
Bråthen, M., Hamre, J. I. & Pedersen, T. (2005). Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak. Beskrivende analyse av deltakerne i 2002 og forslag til ny evalueringsmetode. Notater 2005/27. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
Magne Bråthen, Jørn Ivar Hamree og Trond Pedersen

2004

Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner
Bråthen, M. & Vetvik, K. (2004). Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner. Rapporter 2004/26. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
Magne Bråthen & Kristoffer Vetvik