logo fafo 194x64
Magne Bråthen

Forsker (permisjon)

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Bråthen, M. & Bakken, F. (2012). Seniorer i arbeidslivet - Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb? Arbeid og velferd nr. 3-2012.

 • Bråthen, M. (2012). Arbeidsavklaringspenger - status ved utgangen av 2011. Arbeid og velferd nr. 1-2012.

 • Kalstø, Å. M., Bråthen, M. & Sørbø, J. (2011). Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år? Arbeid og velferd nr. 1-2011.

 • Bråthen, M. (2011). Personer med nedsatt arbeidsevne - Hvem er de? Arbeid og velferd nr. 1-2011.

 • Grambo, A. C. & Bråthen, M. (2010). Hva gjør arbeidssøkerne etter NAV? Arbeid og velferd nr. 1-2010.

 • Bråthen, M. (2010). Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet. Arbeid og velferd nr. 1-2010.

 • Bråthen, M. (2009). Overgang til arbeid for NAVs brukere. Arbeid og velferd nr. 4-2009.

 • Sørbø, J. & Bråthen, M. (2009). Permitteringer i en nedgangskonjunktur. Arbeid og velferd nr. 3-2009.

 • Bråthen, M. & Grambo, A. C. (2009). Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer. Arbeid og velferd nr. 2-2009.

 • Bakken, F. & Bråthen, M. (2008). Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer. Arbeid og velferd nr. 1-2008.

 • Bråthen, M. (2007). Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes. Arbeid og velferd nr. 4-2007.

 • Bråthen, M. & Sørbø, J. (2008). Seniorer i industrien. Arbeid og velferd nr. 3-2008.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Bråthen, M. & Bakken, F. (2013). Arbeid eller pensjon? En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb. Nav-rapport 1/2013.
 • Bråthen, M. (2011). Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet. Nav-rapport 02/2011.
 • Bakken, F., Bråthen, M., Handal, J. & Aarethun, T. (2009). Hvordan vil en nedgangskonjunktur påvirke arbeidsinnvandrere i Norge? Nav-rapport 01/2009.
 • Bråthen, M. (2008). Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV – En oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved NAV høsten 2006. Nav-rapport 02/2008.
 • Hamre, J. I. & Bråthen, M. (2006). Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003. Dokumentasjon og analyse av effekter november 2004. Rapporter 2006/5. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
 • Bråthen, M., Hamre, J. I. & Pedersen, T. (2005). Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak. Beskrivende analyse av deltakerne i 2002 og forslag til ny evalueringsmetode. Notater 2005/27. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
 • Bråthen, M. & Vetvik, K. (2004). Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner. Rapporter 2004/26. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B