logo fafo 194x64
Niri Talberg

Forsker

PhD og mastergrad i pedagogikk. Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Arbeidsområder

Utdanning, kompetanse, voksenopplæring, politiet, ungdomsforskning, Fafo Østforum

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Talberg, N. (2017). Kjennetegn ved unge pokerspillere. Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer? Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(1).

  • Talberg, N. (2017). Can We Expect More Students Dropping out of Education to Play Poker or Has Online Poker Become too Challenging? Journal of Gambling Issues, (37).

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Talberg, O. N. (2013). Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer. AFI-FoU. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

  • Fossen, Ø., Falkum, E. & Talberg, O. N. (2013). Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN. AFI-FoU. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

  • Talberg, O. N. & Drange, I. (2013). "Hvem skal ut?" Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning. AFI Rapport 2013:3. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B