logo fafo 194x64
Niri Talberg

Forsker

PhD og mastergrad i pedagogikk. Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Arbeidsområder

Utdanning, kompetanse, voksenopplæring, politiet, ungdomsforskning, Fafo Østforum

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Talberg, N. (2017). Kjennetegn ved unge pokerspillere. Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer? Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(1).

  • Talberg, N. (2017). Can We Expect More Students Dropping out of Education to Play Poker or Has Online Poker Become too Challenging? Journal of Gambling Issues, (37).

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Talberg, O. N. (2013). Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer. AFI-FoU. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

  • Fossen, Ø., Falkum, E. & Talberg, O. N. (2013). Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN. AFI-FoU. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

  • Talberg, O. N. & Drange, I. (2013). "Hvem skal ut?" Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning. AFI Rapport 2013:3. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi