logo fafo 194x64
Ragnhild Steen Jensen

Forsker

Dr. polit., samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Arbeidsmarked, kjønn, familie og arbeidsliv

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H. (2019). Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and at What Cost? In Ottosson & Wallengren (eds), Truckers A profession in change (pp 24-34). Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10

 • Ellingsæter, A. L. & Jensen, R. S. (2019). Politicising Women’s Part-Time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society.

 • Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

 • Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2016). – Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge. Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2016 (Volum 32).

 • Bakkeli, V. & Jensen, R. S. (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner? Fagbladet Samfunn & Økonomi, 1/2014.

 • Solheim, J. & Jensen, R. S. (2012). Modes of familism. Gender, family capitalism and family culture. Comparative Social Research, 29.

 • Alsos, G., Jensen, R. S. & Ljungren, E. (2010). Gender and Entrepreneurship: Revealing Constructions and Underlying Processes – the case of Norway. In C. Brush, G. Ann de Bruin, E. J. Gatwood & C. Henry (eds.), Women Entrepreneurs and the Global Environment for Growth. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

 • Jensen, R. S. (2010). Anmeldelse av «Kvinners arbeid». Sosiologisk tidsskrift, 2/2010.

 • Jensen, R. S. (2010). Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng. Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2010.

 • Jensen, R. S. (2009). Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind. Tidsskrift for kjønnsforskning, 4/2008.

 • Jensen, R. S. & Schøne, P. (2007). Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet? Sosiologisk tidsskrift, 3/2007.

 • Jensen, R. S. (2007). Eierskap i familiebedrifter – kvinners rolle. Magma. Siviløkonomenes tidsskrift for økonomi og ledelse. Årgang 10 6/2007.

 • Jensen, R. S. (2007). Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn? Søkelys på arbeidslivet, 2/2007.

 • Jensen, R. S. (2007). Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon. Søkelys på arbeidslivet, 1/2007.

 • Jensen, R. S. (2006). Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 1/2006.

 • Jensen, R. S. (2006). Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2006.

 • Jensen, R. S. (2005). Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 40.

 • Barth, E. & Jensen, R. S. (2005). Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng? (Debattinnlegg.) Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2005.

 • Jensen, R. S. (2005). Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2005.

 • Jensen, R. S. (2003). Fra arbeid som inntektskilde til arbeid som mening – hvilke verdier er viktig i det nye arbeidslivet? Søkelys på arbeidsmarkedet, 20.

 • Jensen, R. S. (2000). Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden. Søkelys på arbeidsmarkedet, 17(2).

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Jensen, R. S. (2000). Realistisk tilnærming til empiri. I I. Birkeland & L. B. Hanssen (red.), Menneskers rom. Oslo: Unipub forlag.

Bøker

 • Jensen, R. S. (2004). Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid. Oslo: UniPax.

Konferansepaper

 • Jensen, R. S. (2010). Family life, labour market and mobility – interactions and adjustments. Paper presentert på ESA Research Network: Sociology of Family and Intimate Lives. Geographical mobility and family life: How to (re-think) family in a mobile world? Wiesbaden 16-18 september 2010.
 • Jensen, R. S. (2009). «Demokratisk kapitalisme» og kvinners eierskap. Paper presentert på Workshopen Hushold, ekteskap og eierskap i historisk perspektiv. Institutt for samfunnsforskning 4. november 2009.
 • Jensen, R. S. & Skollerud, K. (2008). Place and Gender: Women's paths into wagework. Paper presenter på IGU konferansen Theoretical approches in labour gegoraphies. Oslo, 14.-15. mai 2008.
 • Jensen, R. S. & Schøne, P. (2007). Gender differences among entrepreneurs: Start-up differences and development over time. Paper presentert på økonomikonferanse i Krakow 17-20 oktober 2007.
 • Jensen, R. S. & Schøne, P. (2006). Female managed firms – Does it make a Difference? Paper presentert på ESA conference Lisboa 6.-8. september 2006.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Lima, I. & Jensen, R. S. (2012). Arbeidsdeling hjemme. I T. Hansen & B. Slagsvold (red.), Likestilling hjemme. NOVA Rapport 8/12.
 • Jensen, R. S. & Orupabo, J. (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere. ISF-rapport 2010:5.
 • Gulbrandsen,T. & Jensen, R. S. (2009). Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang. Rapport 2009:13. Institutt for samfunnsforskning.
 • Orupabo, J., Jensen, R. S. & Storvik, Aa. ( 2009). Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. ISF-rapport 003.
 • Jensen, R. S. & Storvik, Aa. (2006). Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål. UNIO-rapport.
 • Jensen, R. S. (2005). Women towards ownership in business and agriculture. International report. Innovation Norway 2005.
 • Jensen, R. S. (2000). Kvinner og jobb etter småbarnsfasen. ISF-rapport 2000:010.
 • Teigen, Mari og Jensen, R. S. (1995). Kjønnskvotering i utdanning og arbeidsliv. ISF-rapport 1995:009.
 • Jensen, R. S. (1994). Stillingsvurdering og likelønn i staten. ISF-rapport 1994:021.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Jensen, R. S. (2008). Men hva gir lønnsomhet? Aftenposten 5.9 2008.
 • Jensen, R. S. & Spilling, O. (2005). Næringspolitikk og likestilling. Dagsavisen 16.03.05.
 • Jensen, R. S. (2004). Eierskap og likestilling. Dagenes Næringsliv 25.10. 2004.

Avhandlinger

 • Jensen, R. S. (1993). Livsformsteori og hverdagsliv – Glassblåsere og bønder på Flesland 1875 – 1927. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Lysark og presentasjoner

 • Jensen, R. S. (2007). Kjønn og lønn - et slitesterkt tema. Foredrag på Sykepleierforbundets landskonferanse, Oslo 7. november 2007.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B