logo fafo 194x64
Tone Sommerfelt

Seniorforsker (permisjon)

PhD, Antropologi, Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder

Antropologi om Islam, politiske og kulturelle prosesser rundt religionsutøvelse, politisk antropologi, konflikt, barndom og sosialitet, kjønn, mobilitet og tilknyting, utviklingsteori, antropologisk teori, Vest-Afrika (Gambia, Senegal, Mali), Haiti.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Sommerfelt, Tone 2017. “Bush Bound: Young Men and Rural Permanence in Migrant West Africa/Paolo Gaibazzi (2015)”. American Anthropologist, 119(3): 554-555.

 • Torheim, Liv Elin, Anne Hatløy & Tone Sommerfelt. 2017. "Nutrition, global health and Norway's development policy". Tidsskrift for Den Norske Legeforening, nr 21(2017). 

 • Sommerfelt, Tone. 2013. "From cutting to fading: A relational perspective on marriage exchange and sociality in rural Gambia." Social Analysis 57(3): 58-75

 • Sommerfelt, Tone. 2013. "Child migration in Africa/Iman Hashim & Dorthe Thorsen (2011)". Book review. Forum for Development Studies 40(3): 519-521

 • Sommerfelt, Tone. 2010. "Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika." Norsk Antropologisk Tidsskrift 21(1): 32-45.

 • Pedersen, Jon & Tone Sommerfelt. 2007. "Studying children in armed conflict: Data production, social indicators and analysis." Social Indicators Research 84(3): 251-269.

 • Sommerfelt, Tone. 2006. "Antropologer som sakkyndige i norske straffesaker: Noen refleksjoner." Kritisk Juss 32(3): 190-201.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Sommerfelt, Tone. 2016. "Chapter 3. From cutting to fading: A relational perspective on marriage exchange and sociality in rural Gambia". Cutting and Connecting: 'Afrenesian' Perspectives on Networks, Relationality and Exchange, pp. 58-75, Knut C Myhre (ed.). Oxford: Berghahn. 

 • Sommerfelt, Tone. 2012. "Diet fra same bryst: Melkeforbindelser og ekteskapsmønstre i Vest-Afrika." Rødt og Hvitt: Om Blod og Melk i Fortid og Samtid, H. Bondevik & A. Kveim Lie (eds.), pp. 201-225. Oslo: UNIPUB.

 • Sommerfelt, Tone. 2009. "Small maids in Morocco." The World of Child Labour: An Historical and Regional Survey, H. Hindman (ed.), pp. 702-703. Armonk, New York: M.E. Sharp
 • Sommerfelt, Tone & Jon Pedersen. 2009. "Child Labor in Haiti." The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey, H. Hindman (ed.), pp. 427-430. Armonk, New York: M.E. Sharpe

 • Sommerfelt, Tone. 2002. "Landprofil 2002-2003: Gambia." Media i Afrika – Afrika i Media: Fellesrådets Afrika-årbok 2002-2003, p. 288-289. Oslo: Solidaritet Forlag.

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

 • Sommerfelt, Tone. 2013. "Choreographies of proximity: Marriage among rural Wolof-speakers in contemporary Gambia." PhD thesis. Department of Social Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 

 • Sommerfelt, Tone. 1999. "Shares & sharing: Dynamics of exchange, identity, rank and power in a Gambian town." Cand. Polit. thesis. Department and Museum of Anthropology, University of Oslo. 

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B