Tina Østberg
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tina Østberg

Forskningskonsulent, Informasjonsavdelingen

    Cand. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo 1997

Framstilling og innsamling av informasjon og informasjonsmateriell til og fra Fafos prosjekter.
Forskningsformidlingsprosjektet Fafo Østforum

+47 99108083
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Tina Østberg
Fafo-rapport 326
Fafo-rapport 265

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg

Frivillig integrering?

Tina Østberg

Avvik og/eller kulturell minoritet?
Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller.