Skriv ut
Marianne Jenum Hotvedt
Marianne Jenum Hotvedt
Forsker II-er
Utdanning

Førsteamanuensis ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Prosjektdeltaker i
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models