Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Toppbilde

Gamle Museet, Dronningens gate 4, torsdag 23. mars 09:00 - 15:30

SE OPPTAK I FAFO-TV * Tema- og innledere

Fafokonferansens program foregikk dels som plenumssesjoner på hovedscenen, dels som parallellsesjoner med program også på de to sidescenene.

Lenker til lysarkene ligger under respektive sesjoner.

 

09:00 Hovedscenen
Tillit i de nordiske samfunn

Tone Fløtten: Tillit i populismens tid
Bo Rothstein: Den sociala tillitens förutsättningar

10:00 Pause
10:15 Scene øst
Hvordan skapes
og formes tillit?

10:15 Hovedscenen
Tillit og samarbeid i offentlig sektor

Jon M. Hippe og Sissel Trygstad: Tillit i offentlig sektor
Lisbeth Pedersen: Den danske tillidsreform
Lars Erik Kjekshus: Styringsreformer

10:15 Scene vest
Populism and Trust in Russia and China

Wenfang Tang: Populist Authoritarianism in China
Åse Grødeland: Russian Elites on Interpersonal Trust
Kristin Dalen: What does government trust mean in China?

11:15 Pause

11:30 Scene øst
Tillit og ulikhet 

Andreas Bergh: Tillit och ojämlikhet

 

11:30 Hovedscenen
Tillit og samarbeid i offentlig sektor

 

11:30 Scene vest
Globalisation, precarious work and trust

Jenny Holdcroft: Trust in Global Supply Chains
Camilla Houeland: African unions, global economy: Precariousness and power

 

12:30 Lunsjpause

13:15 Scene øst
Hvordan måle tillit til offentlige tjenester?

Håkon Skulstad: Tillit til politiet
Pål R. Silseth: Hva er tillit og hvordan måle det?
Marit Egge: Hvordan måle tillit til offentlige tjenester?

13:15 Hovedscenen
Tillit i arbeidslivet

Kristin Alsos: Ansattes medvirkning i privat sektor

13:15 Scene Vest
Exit. Brexit

Øivind Bratberg: The Brexit vote and social discontent
Alexandre Afonso: Right-Wing Populism in Europe and the Battle for the Working Class
Johan Christensen: Populism and Technocracy in Europe

14:15 Pause

14:30 Hovedscenen
Annerledesland og annerledes debatt?

Hallvard Notaker: Etter 2016

15:30 Slutt

15:45 Etterforskning