logo fafo 194x64

 logo webtopp

 

Oslo Kongressenter, Youngstorget, onsdag 15. mai 09:00–15:30

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? På årets Fafokonferanse – som også markerer at det er 15 år siden EUs østutvidelse – retter vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikheter, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

På konferansen møter du blant andre: Kristin Halvorsen, Thomas Hylland Eriksen, Helge Eide, Sigrun Vågeng, Jonas Bals, Jon Sandnes, Knut Røed, Aleksandra F. Eriksen, Temenoujka Entcheva, Øivind Bratberg, Heidi Nordby Lunde, Jonas Gahr Støre, Per Olaf Lundteigen, Anniken Hagelund, Halvor Melbye Hanisch, Shazia Majid, Axel West Pedersen, Steinar Holden, Oddbjørn Raaum, Camilla Stoltenberg, Mathilde Tybring-Gjedde, Sumaya Jirde Ali, Harald Stanghelle, samt Gudmund Hernes og mange andre Fafoister


09:00–10:40 Grenseløs bekymring

Hva er det som bekymrer oss når vi skal tilpasse oss klimaendringer, et mangfoldig fellesskap, holde ulikhetene i sjakk, sikre et inkluderende og organisert arbeidsliv og opprettholde velferdsstatens bærekraft?

11:05–12:05 Se mot øst

Hva var bekymringene før EU-utvidelsen i 2004, og seinere i 2007? Og hva er status? Etter 15 år kan vi se tilbake på den største innvandringsbølge av arbeidstakere noen sinne. «Vi importerer arbeidskraft, men får mennesker», er det sagt. Arbeids- og levekår, integrering og bruk av velferdsordninger er stikkord for denne sesjonen.


12:45–13:35 Parallell I: Den grenseløse jobben

15 år etter EU-utvidelsen i 2004 dreier mye av diskusjonen seg om fortrengning av norsk arbeidskraft og dårlige vilkår for østeuropeiske arbeidstakere. I denne sesjonen presenterer forskere statistikk og arbeidsinnvandrere forteller om sine erfaringer fra norsk arbeidsliv.

12:45–13:30 Parallell II: Grenser for fellesskap

Hvem er det som hindres deltakelse i fellesskapet? I denne sesjonen får vi høre om sosial kontroll av unge med innvandrerbakgrunn, grenser for deltakelse i det offentlige ordskiftet og krav om tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

12:45–13:30 Parallell III: Velferd til alle?

I denne sesjonen tar vi opp spørsmålet om det er mulig å sikre velferd for alle. Gjør bærekraftsutfordringen at vi må skjære ned, hvem går i tilfelle det ut over? Er tjenesteapparatet slik rigga at også de svakest stilte får god velferd?


13:35–14:10 Brexit, «gule vester» i Frankrike og EØS-debatt

Det politiske landskapet rystes av protestbevegelser som blant annet har bakgrunn i åpne grenser og arbeidsinnvandring. Mange er sinte og fortvilet. Stikkord er Brexit, «gule vester» i Frankrike og hjemlig debatt om EØS-avtalen.

14:30–15:30 Skaper vi tapere?

Det norske arbeidsmarkedet er kompetansekrevende. Det er bekymringsfullt at mange unge ikke fullfører videregående utdanning og at mange voksne ikke gjennomføre den opplæring de trenger. I denne sesjonen vil lederne av tre offentlige utvalg diskutere hva slags kompetanse vi trenger, og hvordan vi kan sikre både unge og voksne den nødvendige kompetansen, slik at vi ikke skaper tapere.


Etterforskning

Vi inviterer alle konferansedeltakere til "etterforskning" på Kulturhuset (Youngsgata 6) der vi byr på forfriskning klokken 15:45.

 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B