Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Framtidens tariffavtaler
Fafo-seminar
Mandag 30. november 2015 kl. 13:00–18:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Framtidens tariffavtaler

På programmet

Flemming Ibsen

Professor Emeritus

Anders Kjellberg

Professor

Trine Lise Sundnes

Forbundsleder

Tor-Arne Solbakken

Nestleder

Lars Haukaas

Prosjektdirektør

Svein Oppegaard

Direktør, område arbeidslivspolitikk

Stein Evju

Professor

Eli Mette Jarbo

Avdelingsdirektør
Forskningsleder
Fafo
Forskningskoordinator
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker I
Fafo
Forskningssjef
Fafo

Vår tidligere kollega Torgeir Aarvaag Stokke ville ha fylt 50 år den 30. november. Vi markerer dette ved å invitere til et fagseminar i hans ånd: Hvilke utfordringer vil det norske tariffavtalesystemet møte i årene framover? Og hvordan vil framtidens tariffavtaler se ut?

Innlegg og diskusjoner vil omhandle disse spørsmålene:

  • Er tariffavtaler nødvendige for å sikre et godt arbeidsliv?

  • Hva er utfordringene for dagens tariffsystem?

  • Hva slags tariffavtaler vil vi finne i morgendagens arbeidsmarked?

Det blir innlegg om utviklingen i det norske tariffsystemet. Forskerkolleger fra Danmark og Sverige vil fortelle om hva som skjer med tariffavtalene i nabolandene. Et panel med representanter fra partene i arbeidslivet vil kommentere innleggene. De vil også gi sitt syn på hvilke utfordringer de ser for  tariffavtalesystemet i årene framover.

Program

NB publisering av noen lysark avventer avklaring.

Velkommen ved Sissel Trygstad, forskningssjef ved Fafo

Innledninger ved
Fafo-forskerne Kristin Alsos (presentasjon) og Kristine Nergaard
Eli Mette Jarbo, Arbeids- og sosialdepartementet (presentasjon)
Stein Evju, institutt for privatrett ved UiO
Flemming Ibsen, Aalborg Universitet i Danmark 
Anders Kjellberg, Lunds universitet i Sverige: Det svenska kollektivavtalssystemets
utveckling 

Panelet:
Lars Haukaas, Spekter
Svein Oppegaard, NHO
Tor-Arne Solbakken, LO
Trine Lise Sundnes, Handel & Kontor

Debattleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Avslutning ved Jon Erik Dølvik, Fafo
______
_____________________

Møteleder: Sissel Trygstad, Fafo

 

Torgeir Aarvaag Stokke 1965–2011

CV og minneord

 

Temaside

Les om Fafos forskning på Fagorganisering, arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler

 

 

 

Praktisk info

Kaffe/te og frukt serveres fra 12:45. Seminaret varer fra 13:00–18:00. Det faglige programmet avsluttes 16:30, og deretter er det sosialt samvær med enkel servering.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart