logo fafo 194x64
Frokostmøte 31. mai: FNs bærekraftsmål - veike, vage eller verdifulle?
Møte i regi av Fafo, ForUM og CICERO
Tirsdag 31. mai 2016, kl 08:00-10:00
Kulturhuset (på Youngstorget)

Tre tiår etter at Gro Harlem Brundtland lanserte bærekraftbegrepet i FN-rapporten «Vår Felles Framtid» er begrepet på nytt på den globale dagsorden. I fjor høst lanserte FN 17 bærekraftmål som skal veilede global utvikling fra 2016 til 2030.

Dette er første gang vi, verdenssamfunnet, får presentert konkrete bærekraftsmål vi skal forholde oss til. Det er et stort framskritt at miljø, økonomi og sosial utvikling blir sett i sammenheng. Likevel spør vi: Har vi forvaltet arven etter Brundtland rett? Hvordan skal vi måle utvikling på bærekraftsmålene? Hva trenger vi av data? Og er det i det hele tatt mulig å måle utvikling på disse ambisiøse målene?

 

Diskusjon mellom blant andre:

Svein Erik Stave, forsker ved Fafo

Borghild Tønnesen-Krokan, fungerende leder ved ForUM

Sverre Alvik fra DNV gl

Paul R. Fife, Avdelingsdirektør i Norad

Ordstyrer: Christian Bjørnæs, CICERO

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi