logo fafo 194x64
Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge
Fafo-frokost
Fredag 25. september 2015, kl. 08:30–09:45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På programmet

Stortingspresident

Rune Arctander

Assisterende generalsekretær

Statssekretær (H)

Generalsekretær

Visedirektør
Daglig leder
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker/Pensjonist
Fafo

Seminaret ble strømmet, og opptak kan ses på Fafo-tv.

Den 25. september vedtok FNs generalforsamling de nye bærekraftsmålene i New York. Samme dag lanserte Fafo en rapport om betydningen av de nye bærekraftsmålene i Norge. Lanseringen ble arrangert av Fafo, FN-sambandet, Den norske UNESCO-kommisjonen, UNDP og UNICEF Norge.

__________

Lanseringen var en del av The Social Good Summit som er en global konferanse som arrangeres årlig av UNDP over hele verden. I år var hovedhensikten med konferansen å lansere bærekraftsmålene og se på betydningen av målene for Norge. Vi stilte spørsmålet: "Hva slags verden ønsker jeg meg i 2030?”

Program

08.30 Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder ved Fafo

Åpning ved stortingspresident Olemic Thommessen

Bakgrunn ved Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet

Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge
Fafo-forskerne Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter presenterer en forsmak på en rapport om bærekraftsmålenes betydning for Norge. Rapporten publiseres 23. oktober Last ned lysark (pdf)

Bærekraftsmålene og implementering i Norge
Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Kommentarer og diskusjon

Spørsmål fra salen

Avslutning og veien videre
Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge

09.45 Slutt

Møteleder: Trygve Ølfarnes, UNDP
__________________
 

Arrangement i Bergen

09.45-10.30 Kommentatorpanel. Senter for internasjonal helse, UiB arrangerte et miniseminar i to deler. Først viste de Fafo-frokosten på storskjerm. I den andre delen hadde de invitert et panel til å kommentere frokostseminaret. UiB strømmet kommentardelen, se opptaket
__________________
 

De nye bærekraftsmålene

barekraftsmal NOFNs 17 bærekraftsmål skal fungere som verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling, og som et grunnlag for prioritert innsats de neste 15 årene.

Bærekraftsmålene er universelle og vil forplikte innsats fra alle land. Land fra hele verden, inkludert Norge, har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme 17 mål og 169 delmål.

I juli 2015 ble landene i FN enige om en felles finansieringsplan for målene, under konferansen Finance for Development i Addis Ababa, Etiopia. Målene vedtas formelt under FNs hovedforsamling september 2015, og skal gjelde fra 1. januar 2016.

 _____________

Lanseringen ble arrangert av Fafo, FN-sambandet, Den norske UNESCO-kommisjonen, UNDP og UNICEF Norge.

 

 

logo FN sambandetlogo undp

 

 

 

 

logo unesco
 

 

 

logo unicef

 

 

 

Fafo logo

 

 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi