Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Lønnsdannelse og ledighet i Norge og Sverige
Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse
Mandag 15. februar 2016, kl. 14:00-16:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Lønnsdannelse og ledighet i Norge og Sverige

På programmet

Roger Bjørnstad

Sjeføkonom

Åsa Olli Segendorf

Enhetssjef, Arbetsmarknad och prisbildning

Göran Hjelm

Forskningssjef, Forskning och makroekonomiska scenarier
Forsker I
Fafo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Lønnsdannelsen i Norge og Sverige har mange fellestrekk. Samtidig har Sverige i en årrekke hatt langt høyere arbeidsledighet enn Norge. Hvilken rolle spiller den økonomiske politikken i de to landene? Og er målet om fullsysselsetting gått ut på dato? Dette var utgangspunktet for seminaret om lønnsdannelsen og den makroøkonomiske politikken i de to landene.

____________________

På seminaret ble rapporten Frontfagsmodellen i fortid, nåtid og framtid presentert. I denne rapporten fra Senter for lønnsdannelse analyserer Roger Bjørnstad og Ragnar Nymoen hva Norge har gjort for å oppnå full sysselsetting og hva som kan true dette. Rapporten konkluderer blant annet med at full sysselsetting oppnås gjennom en koordinert lønnsdannelse, og at ledighet krever en aktiv motkonjunkturpolitikk fra myndighetenes side.

Program

Velkommen ved møteleder Jon Erik Dølvik, Fafo. Lysark (pdf)

Rapportlansering: "Frontfagsmodellen i fortid, nåtid og framtid – har målet om full sysselsetting gått ut på dato?" ved Roger Bjørnstad Lysark (pdf) og Ragnar Nymoen Lysark (pdf), Senter for lønnsdannelse

Kommentarer ved Göran Hjelm, Konjunkturinstitutet. Lysark (pdf)

Pause

Lønnsdannelse og økonomisk politikk i Sverige, ved Åsa Olli Segendorf, Konjunkturinstitutet. Lysark (pdf)

Rapport

2015 1 rapp senter for lonnsdannelseBjørnstad, Roger, og Ragnar Nymoen (2015), Frontfagsmodellen i fortid, nåtid og framtid. Rapport nr. 1-2015, Senter for lønnsdannelse

 

 

 

 

 

Senter for lønnsdannelse

logo senter for lonnsdannelse

Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse. Opprettelsen er finansiert gjennom oppdragsmidler. Senteret har i oppstarten oppdrag for LO og Arbeids- og sosialdepartementet. Senter for lønnsdannelse ledes av Line Eldring og Roger Bjørnstad. Professor Ragnar Nymoen er forskningsleder. Les mer på nettsidene til Senter for lønnsdannelse

 

På programmet