logo fafo 194x64
Staten som forbilde? Om rekruttering og fargeblindhet i statlige virksomheter
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 23. januar 2018, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo
Staten som forbilde? Om rekruttering og fargeblindhet i statlige virksomheter

På programmet

Seniorrådgiver

Oddbjørn Tønder

Avdelingsdirektør, Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Ombud

Rekrutteringsansvarlig

Spesialrådgiver
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningsleder, professor
Fafo
Forskningssjef
Fafo

Forskernes presentasjon kan lastes ned fra seminarets nettside.

Fafo har undersøkt rekrutteringspraksisen i fem statlige virksomheter. Det kan hevdes at staten bør gå foran som en rollemodell, men funnene i rapporten leder til spørsmål om dette faktisk er tilfellet. På dette seminaret presenterte vi den nye rapporten.

Vi får høre om hvilke kvalifikasjoner arbeidsgivere legger vekt på i ansettelser, og hvordan de arbeider for å sikre like muligheter for arbeidssøkere med forskjellig bakgrunn. Har egentlig statlige virksomheter så mye å være stolte av? Og har andre virksomheter noe å lære av arbeidet som gjøres med mangfold i staten?

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Program

Velkommen ved Sissel Trygstad, forskningssjef ved Fafo

Bakgrunn for prosjektet ved representant for det statlige mangfoldsnettverket, ved Morten Sonniks, IMDi 

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Erika Braanen Sterri, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad. Lysark (pdf)

Kommentarer ved
Oddbjørn Tønder, KMD
Hanne Bjurstrøm, LDO
Shoaib M. Sultan, Antirasistisk Senter
Glenn Menkin, DNB

Spørsmål og kommentarer 

Møteleder: Sissel Trygstad, Fafo
________________________________

Ny publikasjon

20650 forsideFafo-rapporten "Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering: Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket" er forfattet av Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri på oppdrag fra IMDi. Les mer, og kjøp rapporten her. Last ned gratis nettutgave (pdf).

Andre relevante Fafo-publikasjoner:

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri (2016), Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser. Fafo-rapport 2016:23. Nettutgave

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri (2015), Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere. Fafo-rapport 2015:44. Nettutgave (pd 1,2 MB)

Rogstad, Jon og Erika Braanen Sterri (2014), «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet». En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger. Fafo-rapport 2014:33. Nettutgave (pdf 1,64 MB)

 

Temasider

På Fafos temasider finner du oversikt over forskere, publikasjoner, prosjekter, nyheter og arrangementer. Se temasidene:

Det flerkulturelle samfunnet

Diskriminering og ekskludering av etniske minoriteter

Prosjektside

Les om prosjektet her

 

Forskningstema

Asyl og migrasjon

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B