Alle arrangementer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?
Fafo-frokost

Fredag 20. september 2019, kl. 08.30–09.45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

På programmet

Espen Utne Landgraff

Leder for Foodora-klubben i Fellesforbundet

Fredrik Solvang Winger

Birgit Abrahamsen

Direktør arbeidsrett og HMS / Advokat

Kine Asper

Forbundssekretær
Forsker
Fafo
Forskningskoordinator
Fafo
Forsker
Fafo

Foodora-syklistenes forhandlinger med arbeidsgiver førte ikke frem, og 20. august gikk de ut i streik. Ett av de viktigste punktene for de ansatte har vært krav om tariffavtale, noe Foodora foreløpig ikke har gått med på. De rosakledde streikerne har tiltrukket seg mye oppmerksomhet med både sykkeltog og tilbud om å fikse sykler. På denne Fafo-frokosten setter vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?

Muligheten til å forhandle og streike henger sammen med arbeidstakerstatusen og forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Innen den såkalte plattformøkonomien er arbeidstakerne ofte å anse som selvstendig næringsdrivende. Foodorasyklistene får mulighet til å forhandle og streike nettopp fordi de er ansatte, samtidig skiller jobbene deres seg på mange måter fra tradisjonelle ansettelser. Delingsøkonomi og plattformøkonomi vil kunne gi nye typer arbeidskonflikter, nye former for streik, men kan samtidig vise seg å kretse rundt gamle konfliktlinjer som f.eks. arbeidstakeres ønske om tariffestede rettigheter.

Etter en runde med forhandlinger mellom Transportarbeiderforbundet/Fellesforbundet og Foodora er det nå brudd i forhandlingene, og 142 av om lag 600 syklister i Oslo er å finne på Youngstorget som streikevakter. Der søker de støtte gjennom både tradisjonelle virkemidler som fanemarkering og fliers, og mer utradisjonelle virkemidler ved at de bistår folk med å fikse deres sykler og et daglig sykkeltog i Oslos gater til støtte for streiken. Utfallet av streiken lar vente på seg.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Om plattformøkonomi og organisering: Kristin Jesnes, Fafo-forsker

Om prosessen med å etablere tariffavtale: Kristine Nergaard, Fafo-forsker

Om det å organisere syklister: Espen Utne Landgraff, tillitsvalgt i Foodora og Fredrik Solvang Winger, sekretær i Oslo Transportarbeiderforening

Samtale mellom Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS / advokat i Abelia og Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet om streiken og tariffavtaler i plattformøkonomien/det nye arbeidslivet

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Tema: Plattformøkonomi

sjef app3Delings- eller plattformøkonomien har vært hyppig omtalt i mediene de siste årene. Plattformer som Uber, Airbnb eller Foodora posisjonerer seg som et mellomledd som kobler tilbydere av tjenester sammen med kunder. Fafos forskning konsentrerer seg om plattformer som formidler tjenester i form av arbeid, og hva slags type arbeidsplasser og tilknytningsformer som vokser fram med plattformøkonomien. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Plattformøkonomi

Praktisk info

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 08:15. Seminaret varer fra 08:30-09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart