Arendalsuka: Fafo-båten 2018
MS Sandnes og MS Sjøkurs, Langbryggen Arendal
Onsdag 15. og torsdag 16. august onsdag, 15 august 2018

Fafo-båten, MS Sandnes ligger ved kai ved Langbryggen utenfor Pollen, 15. og 16. august. Man går ut på høyre/østsiden av Pollen og finner MS Sandnes, et grønt og hvitt skip tre plasser ned langs kaia.Fafo har arrangementer i flere lokaler: 11 seminarer i Festsalen og 1. klassesalongen og forskerstafett med 16 etapper  på Trossedekket akter.

Arrangementene er gratis og åpne for alle, og det er ikke nødvendig med påmelding. Programmet for Fafos seminarer finner du nedenfor. Hele programmet for Arendalsuka på arendalsuka.no, der vil du se at du også treffer Fafo-forskere på en rekke andre arrangementer rundt i byen.

Endringer kan (og vil) forekomme.

Onsdag 15. august

14:30-15:30 Innvandring og integrering – hvorfor blir det så vanskelig for venstresiden?

Festsalen

For utopisk, for usolidarisk, for utydelig. Venstresidens innvandringspolitikk får kritikk både utenfra og internt. Hvorfor det? Skorter det på kunnskap, eierskap, mot eller gode løsninger? Er det vanskeligere for venstresiden enn for høyresiden? Hvilke politiske alternativer er mulige? Vi inviterer politikere og kritiske kommentatorer til samtale med Fafo-forskere. Møteleder er Harald Stanghelle.

Jonas Bals, rådgiver, LO
Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Åsa Linderborg, kulturchef, Aftonbladet
Kaia Storvik, leder, Tankesmien Agenda
Jon Horgen Friberg, forsker, Fafo
Guri Tyldum, forsker, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7848

Masud Gharahkhani,  Kaia Storvik, Jonas Bals og  Åsa Linderborg


15:00-16.00 Doing-by-suing: Rettssaker om menneskerettigheter og klima – strategisk tiltak eller bare en trend?

1. klassesalongen

mtaDet er et økende antall søksmål mot selskaper og myndigheter i flere land, hvor organisasjoner eller andre tar kampen for klima og menneskerettigheter inn i domstolene. Vi vil diskutere: Er det riktig og fornuftig å ta denne kampen inn i rettssalen? Hva kan dette føre til - for selskapene selv, men også for partene i arbeidslivet, for myndigheter og sivilsamfunn? Samtalen vil bli ledet av journalist Ingerid Salvesen.

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør, Virke
Truls Gulowsen, daglig leder, Greenpeace Norge
Mark Taylor, forsker, Fafo og Juridisk Fakultet, UiO

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7935

16:00-17:00 Klasseforskjeller i likhetsorienterte Norden

Festsalen

gheUlikhetene i Norden er større enn mange tror. Åsa Linderborg, Lars Olsen, Mathilde Fasting og Gudmund Hernes diskuterer blant annet om klasse er et relevant begrep for å beskrive forskjellene, om eliten er den samme i de nordiske landene, hvor vi finner arbeiderklassen og om det er mobilitet mellom klassene.

Åsa Linderborg, kulturchef, Aftonbladet
Lars Olsen, journalist og forfatter
Mathilde Fasting, prosjektleder, Civita
Gudmund Hernes, forsker, Fafo
Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7987

16:15-17:15 Å leve det er å lære – utdanning etter 40 lønner seg

1. klassesalongen

olav eikemoDet er et stort problem at arbeidslivet «lekker» i forbindelse med omstillinger. Dette skjer blant annet fordi en god del eldre arbeidstakere forsvinner ut på grunn av manglende, gal eller udokumenterbar kompetanse. Gitt at behovet for omstillinger forventes å øke i tiden framover, er problemstillingen mer aktuell enn noen gang.

Olav Eikemo, seniorrådgiver, Senter for seniorpolitikk
Tove Midtsundstad, forsker, Fafo
Roy Nielsen, forsker, Fafo
Anne Inga Hilsen, forsker, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8163

19:00-20:30 Forskning vs. litteratur. Framstilling av integrasjon og utenforskap

Festsalen

Tante Ulrikkes vei productimageZeshan Shakar har blant annet mottatt Tarjei Vesaas' debutantpris for romanen «Tante Ulrikkes vei», der vi møter Mo og Jamal som deltar i et forskningsprosjekt om oppvekstforhold i Groruddalen. Jon Horgen Friberg leder et langsiktig forskningsprosjekt ved Fafo om oppvekst og integrasjon blant unge med innvandrerbakgrunn i Oslo-området. Samtalen mellom Shakar og Friberg ledes av Navjot Sandhu, minoritetsombud for Oslo politidistrikt og styreleder for Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank).

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8024

 

Torsdag 16. august

09:30-10:45 Frafall, getto og utenforskap

Festsalen

Foto Marte Garmann.Frafall i skolen er et vedvarende problem. Men handler det om skolen man går, stedet man bor eller familien man er født inn i? Svaret er litt av alt, men i denne sesjonen spør vi: på hvilken måte? Samtalen ledes av Jon Rogstad, forsker, Fafo.

Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister
Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
Sahra Jaber, assisterende prosjektleder, Alnaskolen for unge ledere
Ingar Brattbakk, forsker, OsloMet
Gudmund Hernes, forsker, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7760

11:00-12:00 Møt tre tidligere arbeidsministre om utfordringene i arbeidslivet

Festsalen

Vi inviterer til samtale om hva som har preget arbeidslivet og arbeidsmarkedet de siste 15 årene. Stikkord er arbeidsinnvandring, arbeidskriminalitet, høylytte diskusjoner knyttet til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft, samt fallende organisasjonsgrad på arbeidstakersiden. Hvordan ser de tidligere ministrene på utviklingen framover?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8109

arbeidsministre2

Bjarne Håkon Hanssen (2005-2008), Hanne Bjurstrøm (2009-2012) og Robert Eriksson (2013-2015)

11:00-12:00 Visjon2030: Bedre opplæring i helse, utdanning og energi gjennom norske innovasjoner

1. klassesalongen

Visjon 2030Målsettingen til det NORAD-finansierte VISJON2030-initiativet er å finne teknologiske løsninger som fremmer FNs bærekraftsmål innen utdanning og helse. I dette seminaret vil vi få smakebiter på ulike prosjekter som spenner fra hvordan man kan oppnå bedre læring ved hjelp av nettbrett, integrering av barn som har falt utenfor skolesystemet, bedret diagnostisering av gulsott, og hvordan tilgang på strøm og internett kan kobles sammen med ulike utviklingsperspektiv.

De enkelte prosjektene vil presentere hvordan prosjektene kan bidra til utvikling, hvordan de er skalerbare, og hvordan de på sikt kan integreres lokalt.

I tillegg vil det være korte kommentarer fra Forskningsrådet, NORAD og Innovasjon Norge.

Følgende prosjekter vil bli presentert

Kommentarer:

Velkomst og møteledelse ved Anne Hatløy og Tewodros Aragie Kebede, forskere, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8097

13:30-14:30 Renere i renhold? Lansering av ny rapport

Festsalen

morten bakkeMye er gjort for å bedre forholdene i renholdsbransjen det siste tiåret. Flere av tiltakene har fått virke i mange år. Spørsmålet nå er om renholderne har fått bedre lønns- og arbeidsvilkår og om bransjen har blitt mer ryddig. En ny studie er laget på oppdrag fra bransjeprogrammet mellom myndighetene og partene.

Åpning ved statssekretær Morten Bakke, Arbeids- og sosialdepartementet
Presentasjon av rapporten ved Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad, forskere, Fafo
Partenes kommentarer til funnene ved Anne Jensen, (bransjedirektør renhold, NHO Service og Handel),
Brede Edvardsen (forbundssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund), Stein Johnsen (bransjedirektør, Virke) og Vegard Einan (nestleder, Parat)
Arbeidstilsynets kommentarer og avslutning ved Ørnulf Halmrast, regiondirektør, Arbeidstilsynet

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8137

13:30-14:30 Ungdom i fagbevegelsen gis for lite plass og innflytelse

1. klassesalongen

Peggy Hessen FolsvikMange av dagens ungdommer er opptatt av trygghet og rettferdighet. Det store flertallet ønsker seg fast jobb, og mange har et positivt syn på fagbevegelsen. Samtidig er kunnskapen om fagorganisering lav. Fagforbundene må nå ungdommen, ikke minst på grunn av en fallende organisasjonsgrad. I en undersøkelse Fafo har gjennomført gir de unge et tydelig signal om at de må få mer plass i organisasjonen. Hvordan skal fagbevegelsen rekruttere flere unge og gi dem mer innflytelse? Diskusjonen ledes av Ann Cecilie Bergene, Utdanningsforbundet / Fafo.

Peggy Hessen Følsvik, nestleder, LO
Christine Ingeberg Rye, ungdomsorganiserer, Dansk HK Service
Rune Bugten, rådgiver, Ung i LO
Victoria De Oliveira, nestleder, Fagforbundet Ung
Silje Andresen, forsker, Fafo
Kristin Jesnes, Fafo
Ann Cecilie Bergene, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet / forsker, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8125

15:00-16:00 Fag på vandring - arbeidsvandringens konsekvenser for fagopplæring og kompetanseutvikling

1. klassesalongen

Har tilgang på arbeidskraft fra Øst-Europa gjort arbeidsgiverne mindre villige til å satse på fagopplæring og rekruttering av fagarbeidere? Et annet spørsmål er hvilke konsekvenser arbeidsvandringen har for fagkompetansen på et overordnet europeisk nivå. Forskere, arbeidsgivere og interesseorganisasjoner diskuterer virkemidler, tiltak og veien framover. Møteleder er Jon Rogstad, forsker, Fafo.

Jørgen Leegård, direktør samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)
Jens-Petter Hagen, rådgiver, Fellesforbundet
Torbjørn Andersen, driftssjef, Quality Hotel Tønsberg
Jon Erik Dølvik, forsker, Fafo
Anna Hagen Tønder, forsker, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7882

Årets Fafo-båt er til hverdags MS Sandnes, tidligere rutebåt mellom Stavanger og Bergen. Skipet har seilt som skoleskip, men er nå charterbåt og veteranskip.

Fafos forskerstafett: Hva vi vet om … !

Stafetten består av 17 etapper. På 10-15 minutter gir en Fafo-forsker en oppdatering om et aktuelt tema. Deretter er det spørsmål og diskusjon. Hver etappe varer i 25 minutter.

Se alle etappene i forskerstafetten

Se hele programmet på Arendalsuka.no

Fafo-deltakelse på andre arrangementer

Anne Kielland Inkluderende utdanning i utviklingspolitikken - hvordan skal vi lykkes? Plan International Norge, Unge funksjonshemmede, Atlas-alliansen

Anne Britt Djuve Fem år med akuttovernatting for fattige tilreisende Kirkens Bymisjon

Sissel Trygstad  Ytringsfrihet i offentlig sektor Unio

Lise Lien: Hvordan kan god ledelse redusere sykefraværet? KS

Guri Tyldum: Integrering og midlertidighet - går det sammen? Norsk Folkehjelp, Redd Barna, NOAS

Mark Taylor:  Bærekraftig oppdrettsnæring - muligheter for Norge Framtiden i våre hender

Anne Britt Djuve: Innvandrerkvinner: kan ikke, vil ikke, får ikke jobbe? Kompetanse Norge, IMDi