Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo 26. april 2019, kl. 08.30–09.45 fredag, 26 april 2019

Last ned den nye rapporten Matsystemer i norsk utviklingspolitikk: Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring

I Program nedenfor er det lenker til nedlastbare seminarpresentasjoner
_______________

Matsikkerhet, klimasmart landbruk og ernæring i norsk utenriks- og utviklingspolitikk – hvordan sikre veien fra gode intensjoner og ambisiøs satsing til konkret handling? Regjeringen skal før sommeren 2019 presentere en ny handlingsplan for matsystemer, og på dette seminaret lanserte vi en rapport som skal inngå i innspill til handlingsplanen.

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet som har lagt grunnlaget for den kommende handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Fafo har på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) vurdert norsk utviklingspolitikk og bistand til matsikkerhet og ernæring. I rapporten gjennomgås de politiske satsingene som er gjort innen dette feltet i perioden 2015–2018. Fafo-forskernes rapport inngår i ForUMs innspill til det pågående arbeidet med handlingsplanen. ForUMs mål er å gi anbefalinger til myndighetene i lys av FNs bærekraftsmål (SDG).

Rapporten slår fast at Norge har store ambisjoner og ambisiøse mål innen dette feltet. I tillegg til konkrete mål rettet mot prioriterte grupper som småbønder og kvinner, legges det opp til en helhetlig tilnærming til matsikkerhet. Satsingen innebærer blant annet et søkelys på verdikjeder og matsystemer, noe som innebærer å se matsikkerhet i sammenheng med næringsutvikling samt andre områder som helse, utdanning, miljø, sysselsetting, forbruksvaner og internasjonale handelsreguleringer. Forskernes gjennomgang viser at det likevel er behov for mer kunnskap og oppfølging, og praktisk bruk av dette i strategiutforming. Forskerne etterlyser tydeliggjøring og konkretisering – handlingsplanen bør besvare spørsmål som: Hvordan skal de politiske ambisjonene konkret følges opp? Hva er konsekvensene av norsk politikk og satsing? Hvordan skal man konkretisere måloppnåelse?

På seminaret ble både rapporten og regjeringens arbeid med den kommende handlingsplanen presentert. Deretter var det politikerdebatt. Seminaret ble arrangert av Fafo i samarbeid med ForUM. 

Aksel Jakobsen Andrew P. Kroglund Usman A. Mushtaq Liv Signe Navarsete Nikolai Hegertun Alexander Zlatanos Ibsen Anne Hatløy Svein Erik Stave Tone Fløtten