Ny vei mot heltidskultur
Fafo-seminar med rapportlanseringer Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 12. juni 2019, kl. 10.00–12.15 onsdag, 12 juni 2019

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjoner og de to nye rapportene.

Mange kommuner når ikke målene som regjeringen, partene i arbeidslivet og de selv har satt seg om å utvikle en kultur for heltidsarbeid. De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur mislykkes fordi arbeidsgiver har undervurdert styrken i deltidskulturen og ikke satt av ressurser til dette krevende endringsarbeidet. I to nye rapporter fra Fafo beskrives deltidskulturen kommunene skal utvikle seg bort fra. Den ene rapporten beskriver også en ny metodikk, som kan gi et gjennombrudd i utviklingen av en heltidskultur i stor skala.

Rapportene beskriver også hva som kjennetegner en deltidskultur. Et underliggende spørsmål er om kommuner med en sterk deltidskultur er i stand til å utvikle fagmiljøer som kan løse de nye tjenesteutfordringene som kommer i kjølvannet av samhandlingsreformen og et økende tjenestebehov.

Mangelen må måloppnåelse i kommunene skjer samtidig som «alle» er samstemte i at en heltidskultur vil gi bedre tjenestekvalitet til brukerne og bedre arbeidsmiljø til de ansatte. Altså henger heltidskultur sammen med kompetansekultur.

På dette seminaret presenterte forskerne funn og årsaker. Vi hadde også invitert representanter fra regjeringen, kommuner og partene i arbeidslivet til å kommentere og debattere.

Tone Tellevik Dahl Anne Bramo Arne Øren Siv Karin Kjøllmoen Nina Tangnæs Grønvold Helge Eide Jens Erik Romslo Solveig Kopperstad Bratseth Sissel M. Skoghaug Trond Ellefsen Terje Olsen Ketil Bråthen Leif E.Moland