Fafo-tv
Opptak fra 20. august, Fafo-frokost: Arbeidstidsforsøk i staten: Rapportlansering med statsråd Monica Mæland

Fafo har evaluert tre arbeidstidsforsøk i staten. På dette seminaret ble rapporten overrakt til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

Om forskningen: Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering.