Kommende arrangementer

Motta invitasjoner til Fafos arrangementer

Vi arrangerer ofte Fafo-frokoster med lansering av nye forskningsrapporter, presentasjon av nye forskningsfunn, eller tidsaktuelle debatter. Vi har av og til også større konferanser og seminarer. Ønsker du å bli invitert til våre arrangementer kan du melde på vår arrangementsliste. Ved å trykke på knappen nedenfor kan du velge om du vil motta informasjon alle våre arrangementer eller bare innenfor utvalgte interessefelt

Påmeldingsskjema:

Nedenfor finner du alle kommende arrangementer i regi av Fafo.

Interessert i tidligere arrangementer? Klikk deg inn i menyen over eller klikk her. For arrangementer avholdt før 2016 klikk her. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

Fafo-seminar
  • Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler retter vi søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
  • Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er tema på dette seminaret i Fafo Østforum.