Brukerveiledning for administratorer

2.1.3 – Artikler – alle «andre» artikler

ZOO-fanen Artikler inneholder artikler som ikke lar seg plassere under noen av de andre ZOO-fanene (Forskningstema, Prosjekter osv.) Det finnes kun én type; «Artikler». Artikler har ingen layout for kategori/frontpage-visning, kun en hovedside med følgende spesialfelt:

Bilde: Velg en illustrasjon for arrangementet. Nye bilder kan lastes opp. 
NB! Maks størrelse for bilder er 1 MB, men bør være vesentlig mindre enn dette. 

Ingress/Ingress - engelsk: Tekstfelt for henholdsvis norsk og engelsk innledende beskrivelse.

Brødtekst/Brødtekst - engelsk: Tekstfelt for henholdsvis norsk og engelsk hovedtekst.

Lenker etc./Lenker etc. - engelsk: Her kan det legges inn ytterligere informasjon, lenker etc. Legg merke til at dette er ordinære tekstfelt, lenker må legges inn manuelt.

Redigeringsmeny