Brukerveiledning for administratorer

2.1.4 – Dokumentasjon – disse sidene

Artikkeltypen Dokumentasjon er enkel og inneholder kun noen få egendefinerte felt i tillegg til hovedfeltet «Tekst»:

Grafikk

Her kan du legge inn en eller flere grafikkfiler for å illustrere en framgangsmåte, f.eks. en skjermdump av en dialogrute.

Relaterte artikler

Noen ganger kan det være nyttig å lenke direkte til relaterte artikler i veiledningen, slik at man slipper å gå tilbake til innholdsfortegnelsen for å navigere til relevante artikler.

Eksterne relaterte artikler

Fafos nettsider er både komplekse og til tider kompliserte, og det er ikke praktisk mulig å forklare alle prosedyrer og framgangsmåter i detalj. Heldigvis finnes det gode brukerveiledninger – på engelsk – både for Joomla!, ZOO og en rekke av spesialmodulene som benyttes. Der hvor dette kan være nyttig er det lenket til disse.

Redigeringsmeny