Brukerveiledning for administratorer

2.1.8.1 – Publikasjoner

Publikasjonskategorier

Kapittel 2.1.8 – Publikasjoner – generelt gjennomgår kategoriene for alle typer publikasjoner og hvilke kategorier som kan knyttes mot typen Publikasjoner. I dette kapitlet skal vi gå gjennom (Fafo)-publikasjoner spesielt.

Spesialfelt

(Fafo)publikasjoner er den største av de 4 gruppene med «produkter». Pr. september 2015 er det registrert over 1500 publikasjoner utgitt av Fafo. Følgende spesialfelt er definert (Tittel-feltet er egentlig Core-elementet Name og må alltid fylles ut):

Undertittel: Tekstfelt. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Forfattere (tekst): Tekstfelt. Her kan du skrive inn alle forfattere. Siden dette er et manuelt tekstfelt vil det ikke koble seg opp mot navnene du skriver inn. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Forfattere: Her kan du velge personer som er registrert som Fafo-ansatte. Dette er et såkalt Related Items Pro-felt og vil dermed automatisk koble forfatterne opp mot publikasjonen. Det betyr i praksis at publikasjonen vil vises på CV-siden til en Fafo-forsker som kobles opp her (toveis kobling). Vises kun på hovedlayouten.

Forskningstemaer: Related Items Pro. Velg alle forskningstemaer som publikasjonen bør kobles opp mot. Vises kun på hovedlayouten.

Prosjekter: Related Items Pro. Velg alle prosjekter som publikasjonen bør kobles opp mot. Vises kun på hovedlayouten. 

Ordrenummer: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten.

Fafo-rapportserie: Tekstfelt. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

ISBN/ISSNTekstfelt. Vises kun på hovedlayouten.

Nettutgave: Som regel en PDF. Maks størrelse ca 20 MB. Skal plasseres i images/pub/gjeldende år (f.eks. 2015)/<navn/nummer på publikasjonen>. Klikk på knappen Show Options for å skrive inn en tekst for lenken. Standard tekst er «Nettutgave». Det er mulig å legge til flere nettutgavefiler, f.eks. ved utgaver på flere språk. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

PDF-størrelse 1: Tekstfelt. Her kan du skrive inn størrelsen på (den første) PDF-fila. Bør skrives på formen «(PDF <størrelse i kB eller MB>)». Vises kun på hovedlayouten.

Bestilling: Legg inn lenke til bestillingsskjema. Lenketekst øverst, lenke nederst. Pr. september 2015 er lenken vanligvis «http://www.fami.no/fafoskjema/bestill.htm», men dette kan endre seg. Vises ikke på layoutene.

Lenker: Link Pro-felt. Legg inn lenketekst øverst, URL nederst. Vises kun på hovedlayouten.

Forsidebilde: Bildefelt. Bør ligge i images/forsider/<årstall>. Ikke begrenset størrelse, men sjekk at formatet er korrekt og filstørrelsen ikke for stor, maks noen hundre kB. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout. Begrenset til 150 px bredde på hovedlayouten, 120 px på kategorilistelayouten.

Forsidebilde_150: Ikke lenger i bruk.

Ingress norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten.

Brødtekst norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten.

Finansiering: Tekstfelt. Det er mulig å legge til flere finansieringsfelt ved å klikke på Add another Text. Vises kun på hovedlayouten. HVA HAR DETTE PÅ PUBLIKASJONSPLAKATEN Å GJØRE?

Social Buttons: Ikke vise (No) eller vise (Yes). Se eget kapittel om Facebook, Twitter etc. Vises kun på hovedlayouten.

År, sider, pris, språk, ordrenr: Tekstfelt. Dobbeltregistrering (se de neste feltene), men er nødvendig for å kunne vise informasjonen pent på én linje. Vises kun på hovedlayouten.

Utgivelsesår/Antall sider/Pris/Valuta: 4 separate tekstfelt, slik at det går an å søke og sortere på denne informasjonen. Vises ikke på layoutene.

Språk: Velg blant språkene i lista. Det er mulig å velge flere språk. Vises ikke på layoutene.

Nettutgave lenke (gml): Brukes ikke lenger, men gamle publikasjoner inneholder en lenke her som vises på begge layoutene.

Artikkel-ID, Bane til Joomla-artikkel etc.: De 6 siste feltene er ikke lenger i bruk og vises ikke på noen layouter.

Redigeringsmeny