Brukerveiledning for administratorer

2.1.8 – Publikasjoner – generelt

På samme måte som Personer, Firma/organisasjon og Møtelokaler er typer definert i ZOO-appen Business Directory, er de ulike publikasjonstypene definert som typer i ZOO-appen Product Catalog. Det er definert 4 ulike typer:

  • Publikasjoner (utgitt av Fafo)
  • Andre publikasjoner (ikke utgitt av Fafo)
  • Nyheter
  • Fafo i media

Kategorier

Siden en hvilken som helst kategori kan knyttes opp mot alle de 4 typene publikasjoner, er det ytterst viktig å være klar over hvordan kategorisystemet er ment å fungere:

  • Typen «Publikasjoner» skal ha hovedkategorien «Fafo-utgivelser». I tillegg kan/bør den få en av underkategoriene til denne hovedkategorien, altså «Fafo-rapporter», «Fafo-notater» eller «Andre utgivelser».
  • Typen «Andre publikasjoner» skal ha hovedkategorien «Andre publikasjoner». I tillegg kan/bør den få en av underkategoriene til denne hovedkategorien.
  • Typen «Nyheter» skal ha hovedkategorien «Nyheter». I tillegg kan/bør den få en av underkategoriene til denne hovedkategorien.
  • Typen «Fafo i media» genereres automatisk av modulen obGrabber (se under Components) og får automatisk kategorien «Fafo i media».
  • De to kategoriene «Fafo-frokoster» og «Fafo-seminarer» bør også kun knyttes opp mot typen Nyheter.

Generelle felt og spesialfelt

Når det gjelder de generelle feltene er det ingen forskjeller fra forskningstemaer osv., disse er gjennomgått i kapitlet 2.1.1 – Felles felt og valg for alle typer artikler. I de neste kapitlene skal vi gjennomgå samtlige spesialfelt i de 4 ulike typene, og starter med Publikasjoner.

Redigeringsmeny