Brukerveiledning for administratorer

2.1 – Artikler og kategorier

Joomla! er en svært fleksibelt CMS-løsning og kan vise nær sagt hva som helst på en nettside. Hovedinnholdet på de fleste sidene på fafo.no er imidlertid enten artikler eller lister med artikler. Med artikler mener vi blant annet CVer, forskningstemaer, prosjektbeskrivelser, publikasjoner og arrangementer. I tillegg kommer en del artikler av diverse slag, som f.eks. Om Fafo, Fafos historie osv.

Joomla! eller ZOO

Det viktigste man må være klar over er at fafo.no ikke bruker artikkel-systemet i selve Joomla!. Dersom du logger deg på som administrator og går til Content > Articles, så er den eneste aktive (published) artikkelen en 404-feilmelding. Og går du til Content > Categories, så finner du kun én kategori: Uncategorised.

For å se alle artiklene som finnes på fafo.no må du gå til Components > ZOO. Hvis du i dette vinduet klikker på fanen Publikasjoner, så finner du over 2700 artikler, og antallet vokser stadig! Tilsvarende er det over 1000 artikler med prosjektbeskrivelser, over 40 forskningstemaer, over 150 personartikler osv.

Hvorfor ZOO

Artikkelsystemet i ZOO erstatter artikkelsystemet som følger med Joomla! Det er særlig to grunner til at fafo.no bruker ZOO:

 1. Artiklene i ZOO kan deles opp i ulike typer, og hver artikkeltype kan inneholde så mange selvdefinerte felt man ønsker. F.eks. inneholder de ansattes CV-artikler felt for arbeidsområde, utdanning osv., mens en prosjektartikkel har felt for oppdragsgiver, prosjektleder, start- og sluttdato osv. Standard Joomla!-artikler har ingen slik funksjonalitet.
 2. Artiklene i ZOO kan kobles sammen dynamisk. Dersom f.eks. en forsker er registert som medarbeider på en rekke med prosjekter, så kan man automatisk vise en liste med disse prosjektene på den ansattes CV-side. Disse koblingene går begge veier, slik at hvis man heller velger å legge inn prosjektet/ene på den ansattes CV-side, så vil den ansattes navn automatisk vises på alle prosjektartiklene som vedkommende er koblet til.

Selv om artikkel- og kategorisystemet i ZOO er atskilt fra artikkel- og kategorisystemet i Joomla!, så er likevel ZOO 100 % kompatibelt med Joomla! Vi bruker menysystemet i Joomla til å vise sider med ZOO-innhold, generelle søk på nettsidene finner innhold både i ZOO og i Joomla!-innhold osv.

Categories (Kategorier)

Hvis du går til Components > ZOO og klikker på en hvilken som helst artikkeltype, f.eks. Forskningstemaer, så ser du at det vises en egen horisontal meny rett under disse fanene, med følgende valg:

 • Items: Dette er selve artiklene for denne spesielle artikkeltypen.
 • Categories: Dette er kategoriene som tilhører denne artikkeltypen. Kategoriene bygges opp som et hierarki (trestruktur) og gjør det enklere å holde orden på artiklene, særlig dersom det er mange av dem. Det er f.eks. enkelt å vise ei liste med artikler som tilhører samme kategori.

Frontpage, Comments, Tags, Submission og Config

Items og Categories er de to hovedvalgene for hver artikkeltype, men i tillegg finnes det valg for følgende:

 • Frontpage: Alle artikler kan defineres som en Frontpage-artikkel og vises på en «forside» for denne artikkeltypen. Det kan være svært nyttig for å vise viktige og/eller nye artikler av en spesiell type, uavhengig av hvilke kategorier disse artiklene er tilknyttet. Menyvalget Publikasjoner i hovedmenyen viser f.eks. kun artikler som er definert som Frontpage-artikler, og det samme gjelder Arrangementer.
 • Comments: ZOO inneholder et kommentarsystem som foreløpig ikke er aktivert. Det er altså mulig å åpne for at besøkende kan skrive kommentarer til bestemte artikler. Kommentarsystemet kan være åpent for alle, eller kreve innlogging med brukernavn og passord.
 • Tags: Tagger, eller emneord, er beslektet med kategorier, men har ingen fast struktur. Det kan legges inn tagger/emneord i alle artikler, noe som kan gjøre det enklere å søke etter bestemte stikkord. Man kan også vise «skyer» med emneord på en side, hvor f.eks. populære emneord vises med større skrift enn mindre populære emneord. Klikker man på et slikt emneord får man opp ei liste med alle artikler som er merket med dette emneordet.
  NB! Tagger/emneord kan være svært nyttige, men her gjelder i stor grad regelen «alt eller ingenting». Dersom det kun legges inn emneord på noen artikler, vil f.eks. et søk på et slikt emneord bli svært misvisende, da flertallet av artiklene ikke vil bli omfattet av søket.
 • Submissions: Administratorer på fafo.no kan åpne opp for at f.eks. forskere skal kunne redigere sine egne artikler direkte fra brukersida, altså uten å måtte logge seg på som administratorer. Dette gir et mye enklere grensesnitt å forholde seg til. Det er åpnet for brukerredigering på følgende sider: Egen CV, egne forskningstemaer, prosjekter og publikasjoner.
 • Config: Her defineres en rekke parametre for denne artikkeltypen. Mer om dette under de neste punktene i veiledningen.

 

Redigeringsmeny