Brukerveiledning for administratorer

2.2.2 – Verktøy for grafikkbehandling på fafo.no

Det er viktig å huske på at det ikke er noen verktøy tilgjengelige for administratorer av fafo.no til å redigere bilder eller andre grafikkfiler ut over å endre størrelse og format. Eventuell redigering av grafikkfiler må gjøres i grafiske programmer av typen Photoshop før de importeres inn til fafo.no.

Men når det gjelder opplastning, plassering etc. så kan dette gjøres på flere måter på fafo.no. Vi skal her gjennomgå de vanligste metodene.

Laste opp eller koble et bilde direkte i redigeringsvinduet

Hvis du skal legge inn en ny artikkel, bør du undersøke hvorvidt eventuelle bilder/grafiske filer allerede finnes på fafo.no, slik at du unngår å laste opp duplikater av filer. Dersom du f.eks. skal bruke et bilde av en ansatt person på Fafo, så er det store sjanser for at dette bildet allerede finnes i mappen images/anspress. Hvis du derimot legger inn en artikkel om en ny Fafo-publikasjon, så må du nesten helt sikkert redigere et forsidebilde av publikasjonen og deretter laste det opp til images/forsider.

Bruke fildialogen for Image Pro-felt

De aller fleste grafikkfelt er av typen Image Pro. Image Pro bruker alle den samme dialogruta for å laste opp og/eller velge en grafisk fil. Dersom du f.eks. er i ferd med å legge inn en ny Fafo-publikasjon og klikker på det lille symbolet til høyre for Forsidebilde-feltet, så får du opp følgende dialogrute på skjermen:

imagepro dialogDialogen inneholder en god del informasjon og valg som du bør kjenne til. Fordelen er som sagt at denne dialogen fungerer på nøyaktig samme måte for alle Image Pro-felt.

Feltnavn:  Helt øverst forteller dialogen deg hvilket felt du er i ferd med hente inn bildet til, i dette tilfellet feltet «Forsidebilde».

X for å lukke: På vanlig måte kan du klikke på Xen i øverste høyre hjørne for å lukke dialogen.

Trakt-symbol: Klikk på dette for å søke etter en fil. Skriv inn navnet på filen du søker etter. ZOO søker kontinuerlig mens du skriver, slik at filen du leter etter kanskje vises før du har skrevet ferdig navnet. 
NB! Det søkes kun i den mappen du befinner deg i! Du må derfor forflytte deg inn i den mappen hvor du bildet bør befinne seg og så søke.

Mappe-symbol: Klikk på mappesymbolet dersom du ønsker å opprette ei ny mappe på det nivået du befinner deg i øyeblikket.

Sky med pil-opp symbol: Klikk på dette symbolet hvis du ønsker å laste opp en fil til det mappenivået du befant deg på når du klikket på symbolet. Du må altså først gå til riktig mappe, og deretter laste opp filen(e).
a) Du kan enten skyve bildefiler inn i det hvite feltet i dialogruta eller bla på vanlig måte for å finne filen(e) du ønsker å laste opp. 
b) Deretter klikker du på ring+pil opp-symbolet for å laste opp filen(e). Hvis du ombestemmer deg kan du gå tilbake uten å laste opp filer.

To-piler-symbolet: Det siste symbolet er for oppdatering (refresh) av visningen, f.eks. hvis du mener at filene du leter etter er lastet opp til mappa hvor du befinner deg, men ikke vises.

Velge bildefil: Når du ser navnet på filen du ønsker i lista, trenger du bare å klikke på navnet for å velge den. Bildet vises nå i hovedredigeringsvinduet, og du kan lukke dialogruta ved å klikke på X-symbolet.

Slette bildefil: Hvis du har lagt inn feil bildefil eller av andre grunner ombestemmer deg, klikker du bare på X-symbolet lengst til høyre i bildefilfeltet. Dermed fjernes lenken og du kan legge inn et annet bilde hvis du ønsker.

Title, Link og Lightbox: Rett under bildet er det tre valg; Title, Link og Lightbox. Title og Link er vanligvis ikke i bruk. Lightbox brukes for å vise et stort bilde «over» selve siden. Vær oppmerksom på at du ikke behøver å legge inn en egen lenke til det store Lightbox-bildet; dersom det ikke er lagt inn en annen lenke her, vil Lightbox-funksjonen vise en stor utgave av den originale bildefilen du la inn.

Andre muligheter for fil/bildeadministrasjon

Hvis du skal koble en grafikkfil til en artikkel må du gjøre dette med filbehandleren direkte i redigeringsvinduet for den artikkelen det gjelder. Hvis du må laste opp bildefilen(e) er dette fremdeles den vanligste måten å gjøre det på, slik som det er forklart ovenfor. Men dersom det er snakk om å laste opp mange filer, eventuelt i ei egen mappe, kan dette gjøres mer effektivt fra filhåndteringsverktøyene på fafo.no

JCE Editor

Dersom du går til Compontents > JCE Editor > File Browser, så får du opp en dialog som gir deg god oversikt over alle filer på fafo.no. Her kan du opprette nye mapper eller slette, laste opp filer, eller slette/endre navn på eksisterende filer. Husk at du ikke kan plassere filer i en spesifikk artikkel her, det må gjøres via filopplastingsdialogen direkte i redigeringsvinduet (se ovenfor).

jceeditor NB! Vær oppmerksom på du starter ut på øverste nivå av filsystemet på fafo.no. Hvis du skal jobbe med bildefiler betyr det at du aller først må klikke på mappa «images» i venstre kolonne for å vise innholdet i denne mappa. Deretter klikker du deg «innover» til du kommer til det mappenivået du ønsker.

Nivået vises øverst: Hvis du f.eks. flytter deg til mappa «anspress», vil du se at banen angis helt øverst: Root > images > anspress. Dermed kan du forsikre deg om at du befinner deg i riktig mappe.

Kolonne 2 viser det aktuelle mappe/filnivået:  Venstre kolonne viser deg rot-nivået på fafo.no, mens kolonne 2 viser nivået du har navigert til, og tilsvarer banen som vises helt øverst.

Kolonne 3 viser detaljer:  Hvis du klikker på en fil i kolonne 2, vil kolonne 3 vise et miniatyrbilde, samt størrelse, type osv.

Redigeringsmuligheter: Når du klikker på en bildefil i kolonne 2 så ser du også en rekke nye symboler helt til høyre (for kolonne 3). Disse betyr, ovenfra og nedover:

  • X-symbol: Klikk her for å slette den markerte bildefilen.
  • Endre navn: Klikk på symbol nr. to dersom du ønsker å endre navn på den markerte bildefilen.
  • Kopier: Klikk på dobbeltarksymbolet for å kopiere bildefilen, slik at du kan lime den inn i ei annen mappe.
  • Klipp ut: Sakssymbolet brukes for å klippe ut en fil for å lime den inn et annet sted, f.eks. hvis den er blitt feilplassert.
  • Lim inn: Dersom du klikker på symbolet for kopier eller klipp ut, så vises straks et «clipboard»-symbol for innliming av den kopierte filen. Gå til den mappa hvor du ønsker å lime inn en kopi av filen og klikk på dette symbolet.
  • Vis-symbol: Klikk på forstørrelsesglasset for å vise en stor utgave av den markerte filen.

Ny mappe: Det første symbolet øverst i høyre hjørne betyr «ny mappe». Klikk på dette symbolet dersom du ønsker å lage en ny mappe på det nivået du befinner deg.

Last opp filer: Det andre symbolet betyr «last opp filer». Når du klikker her får du opp en ny dialog som fungerer på samme måte som forklart ovenfor for direkte opplasting i redigeringsvinduet.

Filhåndtering kolonne 2: Over visningen av mapper og filer i kolonne 2 ser du en rekke symboler. Disse gjør følgende, fra venstre mot høyre:

Avkryssing: Det er mulig å krysse av enkelte filer nedover i lista, men hvis du vil markere alle filene i den mappa du befinner deg, trenger du ikke gjøre annet enn å klikke på avkrysningsfeltet øverst.

Sortering av filer: Ofte er det både enkeltfiler og undermapper i ei mappe. Mappene vises øverst, deretter filene. Klikk på det første sorteringssymbolet dersom du ønsker å sortere filene i alfabetisk rekkefølge, men uten å sortere mappene. Klikk en gang til for å sortere filene i omvendt rekkefølge.

Sortering av filer og mapper: Det neste sorteringssymbolet sorterer både mappe- og filnavn.

Visning i full bredde: Klikk på det 4. symbolet for å vise kolonne i full bredde. Nå vises filene både med navn, dato og størrelse, slik at det blir enklere å sammenligne filer og f.eks. finne ut om noen er for store eller små osv.

Søk: Klikk på kikkertsymbolet for å søke i filene på det nivået du befinner deg. Noen mapper inneholder svært mange filer, og det kan derfor være nyttig å begrense visningen til filer med navn som begynner på visse bokstaver eller tall.

Joomla! standard filbehandler

Gå til System > Control Panel > Media (eller velg Content > Media) for å vise filbehandleren som installeres som standard med Joomla!

joomla mediaDenne filbehandleren har mange av de samme funksjonene som JCE Editor, men med et litt annerledes grensesnitt. Mulighetene er mere begrenset i Joomla! filbehandleren, men begge lar deg utføre de vanligste filhåndteringsoppgaver. Vi skal kort gjennomgå de viktigste valgene:

Filnavigering helt til venstre: Venstre del av vinduet viser mappestrukturen, inklusive undermapper. Forskjellen fra JCE Editor er at mediabehandleren i Joomla! kun viser filer i images, det er ikke mulig å gå opp til rotnivå. Dette er en ulempe (hvis du har behov for å gå til mapper/filer på rotnivå) eller fordel (hvis du er nervøs for å slette eller forandre på filer eller mapper utenfor images). Navigering på vanlig måte: Klikk på ei mappe for å vise innholdet i hovedvinduet.

Thumbnail View eller Detail View: Innholdet kan enten vises som små miniatyrbilder med filnavnet under (Thumbnail View) eller som ei liste med bittesmå miniatyrbilder, filnavn, dimensjoner i bildepunkter (px) samt filstørrelse. Du kan skifte mellom de to måtene å se filene på som du ønsker.

Upload: Når du har navigert til riktig (under)mappe, kan du klikke på den grønne Upload-knappen. Du kan så velge et antall filer som du ønsker å laste opp, og deretter klikke på den blå Start Upload-knappen.

Create New Folder: Dersom du har behov for å opprette ei ny mappe må du igjen navigere til riktig nivå og deretter klikke på knappen Create New Folder. Et nytt felt vises over hovedvinduet, med navnet på mappa du befinner deg i, samt plass til å skrive inn navnet på den nye mappa. Deretter klikker du på knappen Create Folder. 

 

Redigeringsmeny