Brukerveiledning for administratorer

2.2 – Bilder og media generelt

Generelt om grafiske filer på fafo.no

I dette kapittelet skal vi gjennomgå de viktigste punktene når det gjelder bruk av grafikk på fafo.no. Nær sagt alle typer artikler på fafo.no bruker en eller annen form for grafisk materiale. Heldigvis er bruken forholdsvis standardisert, slik at man ikke trenger å lære seg en mengde ulike prosedyrer for bruke grafikk i artiklene. Det er i hovedsak snakk om følgende hovedtyper: 

Portretter, bokomslag, illustrasjoner av arrangementer, forskningstemaer etc.

Her brukes det grafiske filer av typen JPG, GIF eller PNG. Bortsett fra de ansattes portrettbilder er dette nesten uten unntak små bilder, som regel under 100 kB og mindre enn 500x500 bildepunkter (px).

Nedlastbare filer

De fleste nedlastbare filer på fafo.no er publikasjoner og rapporter i PDF-format. Størrelsen avhenger av antall sider og kompleksistet, men er sjelden større enn 4-5 MB.

Videofiler

Fafo publiseres også en rekke videofilmer fra konferanser, foredrag etc. Disse lagres ikke lokalt, men på Fafos YouTube-kanal. Ta kontakt med Jon Lahlum for nærmere detaljer.

Hvordan brukes og plasseres grafikkfiler i artikler

Det er viktig å være oppmerksom på hvordan grafikk brukes i artiklene på fafo.no:

  • Grafikk plasseres i egne felt: Når du redigerer en post i ZOO, nær sagt av hvilken som helst type, så vil du finne et - og noen ganger flere - separate bildefelt - med en ledetekst som Bilde leder, Portrett, Illustrasjonsbilde e.l. Disse bildene plasseres på bestemte steder i layoutene, avhengig av type layout, om det er en listelayout eller en hovedlayout osv. 
  • Grafikk plasseres ikke i tekstfelt: Det er fullt mulig å sette inn grafikkfiler/bilder i alle såkalte Text Area-felt. Det vil stort sett si alle felt av typen ingress og brødtekst. Men med få unntak plasseres ikke grafikk «midt i teksten» på denne måten.

Det er flere grunner til dette, men her er de tre viktigste:

  • Bedre kontroll: Ved å plassere grafikken i egne felt får vi mye bedre kontroll på størrelse og plassering av grafikken. Dersom du plasserer grafikk i et tekstfelt er det atskillig vanskeligere å plassere den nøyaktig slik du ønsker, med riktige marger, tekstflyt rundt osv. 
  • Ryddigere layout: På fafo.no vises stort sett grafikk i listelayouter konsekvent øverst i venstre hjørne i hver post, og øverst i høyre hjørne på alle hovedlayouter. Grafikken på hovedlayouten er den samme som på listelayouten, men som regel en del større. Hvis grafikk ble plassert på ulike steder i ingresser og brødtekster, ville det gitt et svært uryddig inntrykk på sidene.
  • Kan tas med eller ikke på en layout: Siden grafikken er plassert i egne felt, kan man enkelt definere f.eks. om bilder fra alle postene skal vises på en bestemt listelayout. Dersom disse bildene hadde vært plassert i ingresser eller brødtekster, har man ingen kontroll over visningen av bildene, med mindre man fjerner hele ingressen eller brødteksten fra en layout.

I hvilke layouter brukes grafikkfiler

ZOO inneholder en rekke layouttyper som kan skreddersys på mange måter, blant annet ved hvilke felt som skal vises i de enkelte layoutene. Hver type i alle appene har i utgangspunktet tilgang til de samme layoutene (men de kan tilpasses individuelt). Standard er 6 layouttyper, hvor fafo.no vanligvis bruker 4:

  • Full: Dette er hovedlayouten, den viser én post av gangen. Eksempelvis en publikasjon, ett prosjekt, én CV. De fleste hovedlayouter er definert med et bilde i øverste høyre hjørne.
  • Teaser: Dette er en type listelayout som inneholder en del informasjon, men ikke så mye som Full-layouten. Den brukes på alle kategori- og Frontpage-sider. Hvis du klikker på ett av menyvalgene hovedmenyen, så er den første sida du kommer til typisk ei liste som viser poster ved hjelp av en Teaser-layout. De fleste, men ikke alle, Teaser-layouter er definert til å vise et lite bilde, vanligvis i venstre hjørne.
  • Related: Dette er også en listelayout, men brukes kun til å vise relasjoner. Hvis du går inn på CV-layouten til en forsker, så ser du flere lister av typen «Forskningsområder», «Prosjektdeltaker i» osv. Dette er lister med relaterte poster, som er koblet opp mot den enkelte forsker. Layout-typen som brukes er Related. Vanligvis så viser den kun navnet på den relaterte posten, ikke grafikk eller annen informasjon. Men det finnes unntak. Hvis du f.eks. går til Forskningstema > Arbeidsliv og arbeidsmarked, så ser du en samling med portretter av forskerne i høyre spalte. Dette er også en liste med relaterte poster, men denne lista viser kun portrettfilene, ingen annen informasjon.
  • Submission: Denne layouttypen brukes til redigering av poster fra brukersiden. Forskerne kan klikke på Logg inn øverst i venstre hjørne på fafo.no og logge seg inn. Etter at de har logget seg på, kan de redigere sine egne prosjekter, forskningstemaer osv. Layoutene som benyttes til dette heter Submission, og som administrator kan du definere disse layoutene, f.eks. for å legge feltene i en viss rekkefølge, utelate noen felt osv. Men dersom det benyttes bildefiler i postene, er det vanlig å inkludere bildefeltet/ene i Submission, slik at forskerne selv kan laste opp de bildene de ønsker å ha med i artikkelen.

Grafikk i moduler

Hvis du går inn på f.eks. Forskningstema > Arbeidsliv og arbeidsmarked, så ser du i høyre spalte øverst en kort presentasjon av forskningslederen, med portrett. Under dette ser du en rekke små portretter av forskerne som er involvert i dette forskningstemaet. Dette er faktisk de samme grafikkfilene som benyttes som portretter på CV-sidene til de ansatte, men her vises de i spesialmoduler, ikke i en ZOO-artikkel. Vi skal gjennomgå dette i detalj i et senere kapittel.

Grafikkfilenes fysiske plass på harddisken

Det er tusenvis av grafikkfiler på fafo.no, og det sier seg selv at det ville blitt svært uoversiktlig dersom alle disse grafikkfilene ble lagret i tilfeldige mapper på harddisken. Det er derfor faste regler for hvor f.eks. et portrettbilde eller en publikasjons-PDF skal lagres. Dette gjør det selvsagt også mye enklere å finne et bilde eller en annen mediafil dersom man trenger å bruke den i en annen sammenheng. Plassering etc. blir spesifisert i gjennomgangen av hver type artikkel. 

 

Redigeringsmeny