Brukerveiledning for administratorer

3.1 – Menyer og nettsider, koblinger med og uten menyvalg

Mesteparten av innholdet på fafo.no ligger i en MySQL-database, som ikke er umiddelbart tilgjengelig verken for brukere eller administrator. Men ved hjelp av menyer og menyvalg kan vi hente ut innhold fra databasen og vise det på de ulike nettsidene.

Dette er et svært fleksibelt system, som både gjør det mulig å vise samme innhold på flere, ulike sider, samt å kombinere innhold fra ulike poster i databasen og vise på én side.

Ulike menyer for norsk og engelsk

Joomla! og ZOO er i utgangspunktet flerspråklige. Det vil si at de takler å vise det samme innholdet på ulike språk, og i tillegg å skifte direkte mellom språkversjonene uansett på hvilket nivå man befinner seg. De fleste nettsider på flere språk vil - dersom du klikker på et valg for å skifte språk, gå til forsida på det andre språket. På fafo.no kan du - i de fleste tilfeller - gå direkte fra en artikkel på norsk til den tilsvarende artikkelen på engelsk og omvendt. Mer om dette i et eget kapittel.

Flere menyer

I tillegg til Hovedmenyen (norsk) og Main menu (engelsk), så inneholder også fafo.no noen andre menyer; Redigeringsmeny for internt bruk, samt Innloggingsmenyen, som kun inneholder ett valg; Logg inn. Se eget kapittel om de ulike menyene.

Kobling menyvalg og artikler

Et menyvalg i Joomla! kan vise mange typer innhold, f.eks. en brukerliste, et registreringsformular, en innloggingsside, en søkeside osv. Men den vanligste koblingen fra et menyvalg er til en artikkel eller ei liste med artikler. Men det er flere tusen artikler på fafo.no (f.eks. over 2700 publikasjonsartikler og over 1100 prosjektartikler), og det ville være helt upraktisk å definere egne menyvalg for hver eneste artikkel. Vi skal derfor gjennomgå 3 ulike varianter i dette kapitlet:

 • Direkte kobling menyvalg og artikkel eller artikkelliste
 • Visning av en artikkel på en side uten eget menyvalg
 • Kobling av menyvalg til å vise noe annet enn artikler

Direkte kobling menyvalg og artikkel eller artikkelliste

Hvis du klikker på et hovedmenyvalg som Forskningstema, Publikasjoner etc., så kommer du til en side som viser ei liste med artikler i hovedvinduet, samt undermenyer, søk e.l. i høyre spalte. I tillegg vises faste komponenter som logo, bunntekster etc. Vi skal nå gjennomgå hvordan vi konfigurerer menyvalg til å vise et bestemt innhold på en nettside.

Menyvalg for å vise en kategoriliste eller Frontpage

Når en bruker klikker på hovedmenyvalget Forskningstema, vises en side med en ganske lang liste med forskningstemaer i to spalter. Dette er alle aktive forskningstemaer. Hvis du logger deg på som administrator og velger Menus > Hovedmenyen, så ser du at menystrukturen gjenspeiler organiseringen av forskningstemaene: Etter et eget menyvalg for Start-menyen kommer hovedmenyvalget Forskningstema. Ett nivå under dette kommer de fire hovedgruppene; Arbeidsliv og arbeidsmarked, rettigheter og sikkerhet osv. På trede nivå kommer de individuelle forskningstemaene, plassert under hver av de fire hovedgrupperingene. Vi skal nå se nærmere på disse tre menyvalgtypene:

Forskningstema: 1. nivå, viser en ZOO Category.

 1. Klikk på dette menyvalget for å redigere det. Det nye vinduet åpnes i fanen Details, og feltet Menu Item Type viser«Category».
 2. Klikk på den blå Select-knappen. Nå kommer det opp en lang liste med Menu Item Type du kan velge fra.
 3. Rull ned til valget ZOO (ikke ZOOlanders) og klikk på denne menytypen. Du får nå muligheten til å velge mellom 5 ulike ZOO-menyvalgalternativer:
 4. menuitemtype
 5. Siden dette menyvalget allerede er definert som et ZOO Category-menyvalg, behøver vi ikke å velge det en gang til, men kan lukke dialogen uten å velge noe.
 6. For å velge hvilken ZOO-kategori vi ønsker å vise, må vi klikke på fanen Params, og da ser vi at dette menyvalget er satt til å vise - som forventet - kategorien Forskningstema fra ZOO-appen Forskningstemaer.
 7. Hvis du klikker på fanen Associations, så ser du at dette menyvalget er koblet sammen med det engelske menyvalget Research. Dermed vet vi at dersom du klikker på det engelske språkflagget når du står på den norske forskningstemasiden, så går du direkte til den tilsvarende siden på engelsk.
 8. Hvis du går tilbake til Details-fanen, er det en par andre valg du må kjenne til. På høyre side ser du at du kan velge hvilen meny dette valget skal tilhøre (Hovedmenyen), hvor i menyhierarkiet det skal plasseres (på rotnivå, siden det er et hovedvalg), status (det er published, altså aktivt), tilgjengelighet/access (public, altså åpen tilgjengelig for alle, språk (Norsk) og nederst et felt hvor man kan skrive et kort internt notat om menyvalget.
 9. Dersom dette hadde vært et nytt menyvalg, ville du til slutt ha klikket på knappen Save & Close.

Arbeidisliv og arbeidsmarked: 2. nivå, viser en ZOO Category. Dette er menyvalget for den første underkategorien av forskningstemaene. Menyvalget er bygget opp på samme måte som det forrige, men med følgende forskjeller:

 • Params: Vi tar fremdeles utgangspunkt i ZOO-appen Forskningstemaer, men nå er kategorivalget Arbeidisliv og arbeidsmarked, som er den første underkategorien til Forskningstema.
 • Parent Item: Dette menyvalget skal ikke ligge på rotnivå, men rett under hovedmenyvalget Forskningstema.

Allmenngjøring og minstelønn: 3. nivå, viser en ZOO-artikkel (item). Denne gangen viser Menu Item Type«Item», ikke«Category». Dette er fremdeles et ZOO-menyvalg, men kobler direkte til én bestemt artikkel (et«item» eller«post» i artikkeldatabasen). Konfigureringen er litt forskjellig fra Category-alternativet:

 • Details > Menu Item Type:  Item
 • Details > Parent Item:  Arbeidsliv og arbeidsmarked (menyvalget skal plasseres under denne hovedgruppa av forskningstemaer).
 • Params > Application/Item: Forskningstemaer (fremdeles den samme ZOO-appen) og artikkelene«Allmenngjøring og minstelønn». Dette er den konkrete ZOO-artikkelen som skal vises på siden. Hvis du klikker på Select-knappen, får du opp en dialog hvor du kan søke etter nøyaktig den artikkelen du ønsker å vise.
 • Associations > English (UK): Minimum wage regulations. Det betyr at dersom du klikker på det engelske flagget når du står på denne siden, så går du direkte til den tilsvarende siden på engelsk (og omvendt...).

Visning av en artikkel på en side uten eget menyvalg

Som vi skal se i neste kapittel, så har alle sider som viser forskningstemaene et eget, spesifikt menyvalg. Men dette gjelder ikke for alle de tusenvis av sider som viser publikasjoner og prosjekter, det ville rett og slett vært helt uhåndterlig. Heldigvis kan vi godt vise en side uten at det er knyttet et menyvalg til siden. Som eksempel bruker vi en artikkel om Fafo-festen 2015:

 1. Gå til Components > ZOO og klikk på fanen Artikler. Søk etter artikkelen«Informasjon til gjester» og åpne denne. Når en artikkel arkiveres får den automatisk et nummer, en Item ID. Denne IDen finner du helt øverst i høyre spalte av artikkelredigeringsvinduet for ZOO-artiklene. (Hadde vi vist sider med ordinære Joomla!-artikler ville vi sett at disse også hadde unike ID-nummer.) Når det gjelder ZOO-artikkelen Informasjon til gjester, har denne ZOO Item ID=7997.
 2. Finn det hovedmenyvalget du ønsker å vise artikkelen på. I dette tilfellet er det under Om Fafo. Hvis du går til Menus > Hovedmenyen og søker opp menyvalget«Om Fafo» så ser du at dette menyvalget har IDen 238 (tallet i høyre kolonne i menyvalglista).
 3. Generelt har nettsideadressene på fafo.no som viser ZOO-artikler følgende oppbygging:
  http://www.fafo.no/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=<ZOO-ID>&Itemid=<menyID>&lang=nb
  For å vise artikkelen«Informasjon til gjester» under Om Fafo, må du kombinere de to IDene på følgende måte:
  http://www.fafo.no/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=7997&Itemid=238&lang=nb
  NB! legg merke til de to variantene av henholdsvis«item_id», som viser til ZOO-artikkelen, og«Itemid», som viser til menyvalget, de er ganske like men må ikke forveksles med hverandre!
Nå kan du legge inn en lenke til denne siden hvor som helst; en knapp, en tekst i en artikkel, en grafikk osv. Hvis du f.eks. vil lenke til denne siden fra en tekst i en artikkel, så skriver du inn teksten - Se innbydelse til Fafo-festen - (eller noe lignende), klikker på lenkesymbolet i redigeringsvinduet og limer inn hele URLen. Det eneste du må gjøre i tillegg er å velge om siden skal åpnes i et nytt vindu eller bare erstatte den siden som brukeren befinner seg på.

Search Engine Friendly URLs

Hvis du kopierer inn hele URLen fra en fafo.no nettside, f.eks. denne, så ser den slik ut:

http://www.fafo.no/index.php/nb/brukerveiledning-for-administratorer/item/3-1-menyer-oppbygging-og-visning-pa-sidene

Dette er ganske annerledes enn den adressen som ble vist ovenfor. Menyvalget«Brukerveiledning for administratorer» har IDen 628, og artikkelen«3.1 – Menyer og nettsider, koblinger med og uten menyvalg» har IDen8662, noe som burde gi en URL som ser slik ut:

http://www.fafo.no/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=8662&Itemid=628&lang=nb

Disse to lenkene er like! Som administrator skal du alltid bruke formelen med IDer for både artikkelen og menyvalget, men fordi vi har slått på valget Search Engine Friendly URLs i System > Global Configuration > SEO Settings, gjør Joomla! automatisk om disse nokså kryptiske URLene til mer søkevennlige URLer. Teksten i adressen tas fra henholdsvis aliaset til menyvalget og aliaset til artikkelen.

Kobling av menyvalg til å vise noe annet enn artikler

Til slutt skal vi vise et eksempel på et menyvalg som viser noe annet enn en (ZOO)-artikkel eller -kategori. Som eksempel bruker vi lenken til nettsidene for arbeidslivet.no:

Gå til Menus > Hovedmenyen og søk etter menyvalget Arbeidslivet.no, eller rull nedover til du kommer til dette menyvalget (Om Fafo > Eksterne nettsider > Arbeidslivet.no). Klikk på valget for å redigere det. Du ser nå at dette er en helt annen menytype:

 • Details > Menu Item Type: External URL. Navnet er selvforklarende. Hvis du klikker på Select-knappen ser du at dette valget ligger under System Links, og altså ikke har noe med ZOO å gjøre.
 • Details > Link: Siden dette er ei lenke til en ekstern nettside, må du legge inn lenka manuelt i dette feltet.
 • Details > Target Window: New Window With Navigation. Vi ønsker ikke at denne nettsiden skal erstatte den som brukeren befinner seg på, så derfor velger vi dette alternativet for at nettsiden skal åpne seg i ei ny fane eller et nytt vindu i nettleseren.

De øvrige valgene er omtrent som for alle andre menyvalg, men husk å spesifisere plassering (Parent Item) og Associations (engelsk versjon av menyvalget).

 

Redigeringsmeny