Brukerveiledning for administratorer

4.1.1 – Modulene ZOO Events, ZOOfilter, ZOOitem Pro og ZOOorder

I dette kapitlet skal vi gjennomgå de 4 modultypene som brukes for å vise ulikt innhold fra ZOO-artiklene. Det dreier seg om følgende modultyper:

 • ZOO Events – 2 moduler
 • ZOOfilter Module – 15 moduler
 • ZOOitem Pro - 28 moduler
 • ZOOorder Module – 4 moduler

Særlig ZOOfilter og ZOOitem Pro er svært anvendelige moduler som benyttes hyppig på fafo.no. Vi skal gjennomgå de 4 hovedtypene nedenfor:

ZOO Events

Events er en egen ZOO app som ikke følger med som standard fra Yootheme, men er utviklet av ZOOlanders, som også har utviklet en rekke utvidelser av ZOO-elementene (ImagePro, LinkPro etc.). Events er 100 % integrert i ZOO og konfigureres og redigeres fra ZOO-komponenten (mer om dette i et senere kapittel). ZOO Events er den eneste modulen som (forløpig) er tilgjengelig for Events. Vi har defintert en ZOO Events-modul for henholdsvis norsk og engelsk.

Funksjon: ZOO Events-modulen er en minikalender for Events-appen. Den viser registrerte arrangementer på de ulike datoene, og man kan klikke på datoen for arrangementet for å få opp detaljer.

Posisjon: I høyre spalte, altså posisjon sidebar-b. Kan plasseres i andre posisjoner om ønskelig.

Konfigurasjon: I tillegg til standardvalgene for Show Title, Access, Assignment etc. er app og type det eneste som må konfigureres; Application > Arrangementer og Events App Menu Item > Arrangementer.

ZOOfilter

ZOOfilter er en modul for spesifikke søk i ZOO-artikler. Modulen kan konfigureres  slik at søket begrenses til bestemte ZOO-artikler og bestemte felt etc. Det er definert en rekke søk både på norsk og engelsk (flest på norsk). Alle er konfigurert spesifikt for sitt formål, men valgene er stort sett de samme. Vi nøyer oss derfor med å gjennomgå én ZOOfilter-modul; Søk i prosjekter. Denne modulen vises på alle prosjektsidene under Forskningstema. NB! Merk at det er definert to moduler for en del av disse søkene, en for plassering i høyre spalte og en annen for plassering nederst. 

Funksjon: Denne modulen gjør det mulig å søke i prosjektartiklene etter tittel, kategori, oppdragsgiver osv. 

Posisjon: Kan plasseres i alle posisjoner, men er på fafo.no definert for henholdsvis høyre spalte (sidebar-b) og nederst (bottom-a).

Konfigurasjon: I tillegg til standardvalgene, er det en rekke konfigurasjonsvalg for disse modulene. Følgende er definert for «Søk i prosjekter»:

 • Items: Select Application > Prosjekter og type Prosjekter
 • Form method: GET (standard)
 • Show Ordering, Show search page title osv.: Kan velges individuelt, alt etter preferanse.
 • Columns, Items Per Page, Max number of results: Disse valgene er selvforklarende.
 • Page Layout: Search (standard)
 • Ordering Layout: Default. Extension Layouts = ZOOfilter Order
 • Result Layout: Default. Extension Layouts = ZOOfilter Result
 • Module Layout: Default. Extension Layouts = ZOOfilter Search.  
 • Alle disse tre valgene refererer til Extension Layouts (ZOO > fanen helt til høyre for konfigurasjonstannhjulet > Prosjekter) for ZOOfilter Order, hvor du kan definere tre ulike layouter (Default, Layout 2, Layout 3) og velge hvilken som skal brukes. Dette gjør det mulig å definere inntil 3 ulike varianter for den samme type søk. Hvis du f.eks. går til Prosjekter > Extension Layouts > ZOOfilter Search > Default og åpner denne layouten, så ser du at den inneholder nøyaktig de samme feltene (elementene) som vises i søkedialogen for prosjekter på fafo.no. Tilsvarende for ZOOfilter Result (resultatlista) og ZOOfilter Order.
  Hvis du ser på feltet Ingress, så ser du at Show Label er satt til Yes, og at teksten som skal vises er satt til «Tekstsøk:», da det er mer foreståelig for brukeren enn Ingress. I tillegg er logikken i søket her satt til All words og AND. Det vil si at dersom brukeren skriver inn flere ord må alle finnes i prosjektbeskrivelsen, og hvis hun legger inn andre kriterier (dato etc.) må disse også stemme. Søkelogikken kan endres.
 • Module Class Suffix: Dersom du ønsker en individuell formatering av en eller flere av disse søkedialogene, kan du legge inn CSS-klasse her som kan defineres i custom.css.

ZOOitem Pro

Dette er nok en avansert versjon fra ZOOlanders av et standardelement i ZOO (ZOOitem). Det er ganske anvendelig modul og er brukt i en rekke sammenhenger:

 • Forskere/Researchers: 4x2 moduler som automatisk viser bilder av forskerne som er koblet mot hver av de 4 hovedforskningstemagruppene. Vises i høyre spalte (sidebar-b).
 • Nyheter/News: 4x2 moduler som automatisk viser nyheter fra hver av de 4 hovedforskningstemagruppene. Vises i hovedfeltet under forskningstemaene (main-bottom). 
 • Forsidenyhetsliste: Denne modulen skifter automatisk mellom å vise nyhetene på norsk eller engelsk. Modulen er plasert i posisjon maint-bottom i hovedfeltet, men siden artiklene som menyvalget er koblet til (Startside og Startside engelsk) ikke har noe innhold, flyttes modulen opp til toppen av vinduet, rett under menyen. Dette er en nyttig teknikk for å «narre» Joomla til å vise innholdet av en modul som hovedinnhold på en side.
 • Tabelloversikt ansatte/Tabelloversikt prosjekter: Samme teknikk som for Forsidenyhetsliste, men menyvalgene her kobles mot to ZOO-artikler som inneholder en kort introtekst, den vises derfor rett over tabellene. 
 • Fafo-Tv – ukas toppinnslag: Dette er som navnet sier ukas toppinnslag for Fafo-Tv. Den velges ved at den har fått kategorien «Fafo-tv_toppvideo», og det vises kun 1 post, siden Limit = 1. Sortering etter Creation Date og Reverse sørger for at det alltid er den nyeste videoen med denne kategorien som vises.
 • Fafo i media: Dette er artikler om Fafo i media som hentes inn automatisk via komponenten obGrabber og vises i høyre spalte på den norske startsiden. Legg merke til at Limit = 5, og sortering er Reverse order av Creation Date.
 • Kommende sendinger: Vises på sidene Fafo-Tv og Alle arrangementer, posisjon sidebar-b. Velges fra Apps = Arrangementer og Categories = Kommende sendinger.

Konfigurasjon: ZOOitem Pro er som sagt en svært fleksibel modul, og kan konfigureres på et utall ulike måter. Den beste måten å forstå hvordan du skal konfigurere en ny modul av denne typen er å kopiere en modul som har en lignende funksjon, og så fininnstille konfigurasjonsvalgene inntil du får nøyaktig det resultatet du ønsker. Men vi skal gå gjennom noen viktige punkter, med utgangspunkt i en Forsker-modul:

 • Main Layout: For bildeserien med forskere ønsker vi å vise dette i et rutenett, altså velger vi Main Layout = Grid. Det finnes en rekke andre alternativer, og det er enkelt å teste ut hvilket hovedlayoutoppsett som passer best for din modul.
 • Renderer Layout: Layout 2. Hvis du går til ZOO > Konfigurasjonstannhjulet > Business Directory > Extension Layouts > Personer > ZOOitem Pro > Layout 2, så ser du at denne kun inneholder ett element: Portrett i posisjonen Media. Og det er nettopp det vi ønsker; kun å vise bilde av forskeren, ingenting annet. Du må altså først tenke igjennom hva du ønsker å vise i modulen, sjekke om en av de 3 layoutene viser dette, hvis ikke må du se om en av de 3 layoutalternativene er «ledig» og så definere denne layouten. Etterpå oppretter du den nye modulen og konfigurerer den med denne Renderer Layout. Dersom alle 3 layoutalternativene skulle være i bruk i andre moduler, og ingen av dem viser nøyaktig det innholdet du ønsker, så går det an å definere ytterligere layoutalternativer, men dette er en atskillig mer komplisert prosess.
 • Columns: 5. Angir antall kolonner i rutenettet.
 • Items: Her angir du Apps, Categories, Tags og Types. Dette er selvforklarende.
 • Filter: Visningen kan filtreres på ulike måter til kun å vise et subsett av postene. Dette er forholdsvis sjeldent brukt.
 • Order: Rekkefølgen er ofte Creation Date/Reverse (siste post først), men i dette tilfellet ønsker vi å sortere Alphanumeric etter Personer/firma App Elements > Etternavn.
 • Module Class Suffix: _bilder. Dersom du har behov for å skreddersy visningen av modulen kan du gi den en egen klasse, slik at du kan legge inn spesialregler i custom.css.
 • Assignment: Dette fungerer på vanlig måte, du må krysse av for hvilke sider modulen skal vises på.

 ZOOorder Module

Nok en spesialmodul fra ZOOlanders. 2x2 moduler for sortering av lister med prosjekter og publikasjoner. Konfigurasjonen av denne modulen er enkel, du trenger bare å velge App og Type, hvilken av de 3 layoutalternativene som skal brukes, samt Assignment. Som vanlig må du konfigurere ZOOorder-layouten du ønsker å bruke i Extensions Layouts i ZOO.

 

Redigeringsmeny