Brukerveiledning for administratorer

5.1.4 – Akeeba – automatisk sikkerhetskopiering

Akeeba Backup er en av de aller viktigste tilleggene som er installert på fafo.no. Med Akeeba Backup er det svært enkelt å ta en fullstendig sikkerhetskopi av både filer og database. I tillegg «pakker» Akeeba Backup hele sikkerhetskopien sammen i én eller flere (dersom sikkerhetskopien er svært stor) filer som enkelt kan flyttes eller kopieres. Ved hjelp av et lite script - kickstart.php - fra Akeeba kan man gjennoppbygge nettsidene bokstavelig talt i løpet av noen minutter.

Automatisk cron job hver natt

I tillegg til at man når som helst kan ta en sikkerhetskopi hvis man ønsker det, er det i tillegg satt opp en cron job på tjeneren som fafo.no er installert på. Denne cron jobben starter sikkerhetskopieringen ved midnatt hver natt og sender en beskjed til ansvarlig administrator når den er ferdig, med log.

com_netsukii sikkerhetskopieres ikke daglig

I forbindelse med konverteringen fra de gamle, statiske fafo.no-nettsidene til dagens versjon ble det konvertert og overført 4000 grafiske filer, PDFer osv. Disse filene, som ligger i en spesiell mappe (media > com_netsukii) utgjør over 3 GB. Denne mappen er i bruk i den forstand at grafikkfiler etc. hentes herfra, men det legges ikke noe nytt inn i mappen, så den forandrer seg ikke. Det er derfor ingen grunn til å sikkerhetskopiere denne hver dag, flere sikkerhetskopier er tatt vare på på ulike steder dersom noe skulle skje. Dermed minsker størrelsen på den daglige sikkerhetskopien fra over 4 GB til ca 1 GB. 

Akeeba Backup er ferdig konfigurert

Akeeba Backup er ferdig konfigurert og bør ikke endres, med mindre noe ikke fungerer eller du vet nøyaktig hva du gjør (se dokumentasjonen fra Akeeba). I dette kapitlet skal vi derfor nøye oss med å gjennomgå hvordan Akeeba Backup fungerer og hvordan du kan  manuelle sikkerhetskopier, samt hvordan du gjennoppbygger en sikkerhetskopi på en annen maskin.

Sikkerhetskopi med eller uten com_netsukii

I Akeeba Backup kan man lage ulike sikkerhetskopier, hvor man utelukker visse filer eller mapper, samt visse databasetabeller dersom det er ønskelig. På fafo.no er det opprettet 2 profiler:

 • Active Profile # 1: Full sikkerhetskopi (med netsukii)
 • Active Profile # 2: Uten media (netsukii)

Forskjellen på de to er forklart ovenfor.

Hvis du skal ta en fullstendig kopi for å overføre til en annen/lokal maskin, bør du velge profil 1. Dersom du bare skal installere en kopi lokalt for å teste ut noe, er det nok å bruke profil 2. Da behøver du ikke engang ta en ny sikkerhetskopi, siden det allerede er en rekke slike sikkerhetskopier som er lagret på tjeneren, du kan bare gå til Manage Backups og laste ned den siste kopien.

Fullstendig sikkerhetskopiering, nedlasting og gjenoppbygging

Dersom du skal installere en fullstendig kopi av fafo.no på en annen (lokal) maskin, må du utføre følgende trinn:

 1. Ta en fullstendig sikkerhetskopi
 2. Laste ned sikkerhetskopifilene til din lokale maskin
 3. Installere kopien på din maskin

Dette er en vanlig prosedyre dersom du ønsker å teste ut nye funksjoner eller søke etter feil. Du går fram på føglende måte:

 1. Velg Components > Akeeba Backup. Du ser nå en rekke store knapper for å utføre ulike oppgaver eller konfigurasjoner.
 2. Velg den aktive profilen du ønsker (se ovenfor).
 3. Klikk på Backup Now, og deretter på den blå Backup Now!-knappen. Sikkerhetskopieringen starter. Du behøver ikke foreta deg noe, men du må la nettleservinduet stå åpent helt til du får beskjed om at sikkerhetskopieringen er ferdig.
 4. Gå til Manage Backups-lista, hvor den siste sikkerhetskopien som ble tatt står øverst. 
 5. Last ned sikkerhetskopifilen(e) ved å klikke på Download-knappen i lista. NB! En sikrere måte å laste ned filen(e) på er via et FTP-program som f.eks. Filezilla. Men da trenger du URL, brukernavn og passord for å koble deg mot tjeneren som fafo.no ligger på. Ta kontakt med Jon Lahlum dersom du trenger FTP-tilgang. Sikkerhetskopiene befinner seg i mappen administrator > components > com_akeeba > backup.
 6. Opprett en MySQL-base på den maskinen som kopien skal installeres på. Dersom du ønsker å gjøre dette på en lokal Windows-maskin eller Mac, kan du installere MAMP for å opprette et lokalt, isolert testmiljø. Se https://www.mamp.info/en/ for mer informasjon. Det finnes også en rekke verktøy for å håndtere MySQL-baser i MAMP, avhengig av operativsystem, f.eks. Sequel Pro for Macintosh og MySQL Workbench for Windows. 
 7. Opprett en mappe i MAMP > htdocs som du f.eks. kaller for «fafo_lokal» og legg sikkerhetskopifilen(e) i denne. 
 8. Hent eventuelt filen kickstart.php fra Akeeba og legg denne også inn i «fafo_lokal».
 9. Start MAMP eller MAMP Pro og sjekk at både Apache og MySQL er startet.
 10. Start nettleseren din og gå til adressen localhost/fafo_lokal/kickstart.html. Hvis alt er gjort riktig skal du nå bli presentert for en dialog fra Akeeba med anvisninger om hvordan du går fram videre. Det eneste du trenger å vite er hva MySQL-databasen du opprettet lokalt heter, samt brukernavn og passord til denne. Underveis blir du presentert for noen dialoger og valg, men de fleste er selvforklarende. Hvis du er i tvil kan du lese i dokumentasjonen fra Akeeba, eller bare forsøke deg fram. Etter noen minutter er installeringen ferdig, og du blir presentert for en par ekstra dialoger angående opprydding, som også skjer automatisk.
 11. Til slutt blir du presentert for en dialog med to knapper, hvor du kan enten logge deg på de lokale sidene som bruker eller administratorer. Bortsett fra localhost-adressen fungerer alt som på de vanlige fafo.no-sidene.

NB! Det kan variere om din installering krever bruk av «localhost» eller «127.0.0.1». Begge deler skal fungere, men hvis du får problemer kan du forsøke å bytte ut det ene med det andre.

 

 

Redigeringsmeny