Brukerveiledning for administratorer

5.1.9.2 – ZOOlanders og ZOOModsPlus

ZOO leveres med imponerende mange funksjoner og elementer. Men fafo.no har en del avanserte behov, særlig i forbindelse med koblinger og relasjoner, som ikke dekkes av standardversjonen av ZOO. Men heldigvis finnes det en del firmaer som har spesialisert seg på å utvide funksjonaliteten til ZOO. I dette kapitlet skal vi behandle de to viktigste av disse; ZOOlanders og ZOOModsPlus.

Konfigurasjon på element- og layoutnivå

Det er viktig å huske på at et element og hvordan det vises på nettsidene kan defineres på ulike nivåer. I dette kapitlet gjennomgår vi den grunnleggende definisjonen av disse spesialelementene. I kapitlet 5.1.9.3 – Generelt om ZOO-layouter og kategorier skal vi gjennomgå hvordan disse elementene kan konfigureres for visning på de ulike layoutene.

ZOOlanders

ZOOlanders (https://www.zoolanders.com) har spesialisert seg på avanserte versjoner av en rekke av standardelementene i ZOO pluss noen viktige tilleggsfunksjoner (se eget kapittel om ZOOcart). Disse elementene har samme navn som standardelementene i ZOO, pluss «Pro» etter navnet. De brukes mye på fafo.no, og vi skal derfor gjennomgå de ulike elementene i detalj.

Date Pro

Den viktigste forskjellen på standardelementet Date og Date Pro fra ZOOlanders er at du kan definere en dato enten som en vanlig dato, eller som et datointervall i et arrangement, samt angi tidspunkter. Dette henger sammen med at ZOOlanders også leverer en egen ZOO-app som heter Events, altså en arrangement-app. Denne brukes på fafo.no til å registrere alle arrangementer, inklusive Fafo-tv-arrangementer. Vi skal gjennomgå Events til slutt i dette kapitlet.

Download Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Download-element fra ZOO gir Download Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Repeatable: Det er mulig å definere elementet slik at man kan legge inn et ubegrenset antall filer for nedlasting.
 • Edit layout: Det er mulig å skreddersy layouten for elementet.
 • Filer eller mapper: Det er mulig å definere om det skal kunne lastes ned filer eller mapper eller begge deler.
 • Dynamiske filbaner (File Directory Path): Det er mulig å skreddersy banene for hvor filene plasseres ved hjelp av variabler.
 • Image resize: Du kan aktivere muligheten for å endre størrelse på grafikk når filen(e) lastes opp.

Google Maps Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Google maps-element fra ZOO gir Google Maps Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Standard karttype: Det kan velges hva slags kart som skal vises som standard (veikart, satelitt, hybrid eller terreng).
 • Zoom-nivå: Du kan definere zoom-nivået som kartet vises i.
 • Bredde og høyde: Du kan definere bredde og høyde på visningen av kartet.
 • Standard kartsentrering: Du kan oppgi kartreferanser for å angi kartets midtpunkt.

Image Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Image-element fra ZOO gir Image Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Repeatable: Det er mulig å definere elementet slik at man kan legge inn et ubegrenset antall filer for nedlasting.
 • Filer eller mapper: Det er mulig å definere om det skal kunne lastes ned filer eller mapper eller begge deler.
 • Standard filbane: Du kan legge inn en standardbane for hvor filene befinner seg.
 • Dynamiske filbaner (File Directory Path): Det er mulig å skreddersy banene for hvor filene plasseres ved hjelp av variabler.
 • Image resize: Du kan aktivere muligheten for å endre størrelse på grafikk når filen(e) lastes opp.
 • Ekstra valgmuligheter (Custom Options): Hvis du aktiverer Custom Options, kan du velge å aktivere en eller flere av disse valgene:
  • Tittel (Title)
  • Lenke (Link)
  • Lightbox (effekt for å vise en stor versjon av bildet)
  • Overlay 

Link Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Link-element fra ZOO gir Links Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Skreddersydd lenketekst (Custom text): Dette gjør det mulig å legge inn en skreddersydd tekst for lenken.
 • Custom Options: Dette gjør det mulig å velge om lenken skal åpnes i et nytt vindu eller ikke og om det skal legges inn en egen tittel.
 • Default Value: Gjør det mulig å legge inn en standardverdi.

Media Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Media-element fra ZOO gir Media Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Repeatable: Det er mulig å definere elementet slik at man kan legge inn et ubegrenset antall filer for nedlasting.
 • Edit layout: Det er mulig å skreddersy layouten for elementet.
 • Definere avspiller: Det er mulig å definere hvilken avspiller som skal benyttes.
 • Filer eller mapper: Det er mulig å definere om det skal kunne lastes ned filer eller mapper eller begge deler.
 • Tillatte filtyper (Legal Extensions)
 • Dynamiske filbaner (File Directory Path): Det er mulig å skreddersy banene for hvor filene plasseres ved hjelp av variabler.
 • Max upload size (KB): Du kan angi maksimal størrelse på filene som skal lastes opp.

Related Categories Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Related Categories-element fra ZOO gir Related Categories Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Multiselect: Hvis dette valget settes til Yes vil det være mulig velge fra flere enn én kategori.
 • Relate to Item: Sett til Yes hvis du ønsker at de valgte kategoriene skal koble til posten. Denne funksjonen er begrenset til kategorier som tilhører samme App som posten.
 • App: Et vanlig Related Categories-element kan kun koble til kategorier i samme app. Denne begrensningen har ikke Related Categories Pro (en hovedgrunn til å bruke Pro-elementet) og vi må derfor velge hvilken App som skal benyttes for å vise kategoriene.
 • Root Category: I tillegg til å velge kategoriene fra en hvilken som helst app kan vi også definere hva som skal være rotkategorien i det valgte kategoritreet. Dette er svært nyttig dersom det er definert mange kategorier og vi ikke ønsker/trenger å vise alle kategoriene (begrense utvalget til en undergruppe).

Related Items Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Related Items-element fra ZOO gir Related Items Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Edit layout: Det er mulig å skreddersy layouten for elementet.
 • Editable: Avgjør om elementet kun skal vise relaterte poster eller også kunne opprette relasjoner.
 • Authored by User: Hvis satt til Enabled vil kun poster som eies av forfatteren kunne velges som relaterte poster (andre poster vil ikke bli vist).
 • Hide Unpublished: Dersom satt til Enabled vil ikke upubliserte poster bli vist og kan dermed heller ikke velges.
 • Apps: Et vanlig Related Items-element kan kun koble til kategorier i samme app. Denne begrensningen har ikke Related Items Pro (en hovedgrunn til å bruke Pro-elementet) og vi må derfor velge hvilken eller hvilke App(er) som skal benyttes for å vise kategoriene.
 • Types: Når vi har valgt hvilke(n) App(er) vi skal kunne velge fra, kan vi begrense utvalget ved å velge de typene fra denne appen eller appene som skal kunne velges.
 • Bi-Related Elements: Dette er den andre hovedgrunnen til at fafo.no benytter Pro-elementet; relasjonen går begge veier. La oss f.eks. si at vi setter opp en relasjoner som kobler mot appen Publikasjoner og typen Andre publikasjoner. Da kan vi velge om koblingen "den andre veien" skal gå fra Andre publikasjoner -> Fafo-forfattere, Forskningstemaer eller Prosjekter.
  NB! Det er svært viktig å sette opp disse toveisrelasjonene korrekt, hvis ikke kan resultatet bli både overraskende og uønsket!  

Textarea Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Textarea-element fra ZOO gir Textarea Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Repeatable: Det er mulig å definere elementet slik at man kan legge inn flere textarea-elementer under hverandre (sjeldent brukt).
 • Plugins: Kryss av dersom du ønsker at plugin-tagger skal aktiveres når feltet vises.
 • Additional Options: Velg Hide eller Show for å skjule eller vise eventuelle tilleggsvalg som tittel e.l.
 • Editor: Lar deg velge hvilken editor som skal vises. fafo.no har standardisert på JCE Editor, blant annet fordi denne kan skreddersys til ulike formål (se kapittel 5.1.5 – JCE Editor - editor som kan skreddersys for ulike formål og brukergrupper).
 • Enabled on Load: Velg om editoren skal lastes inn med en gang eller ikke. JCE Editor ignorerer dette valget.
 • Input Size: Definerer høyden på redigeringsvinduet.

Text Pro

I tillegg til funksjonaliteten i et standard Text-element fra ZOO gir Text Pro følgende tilleggsfunksjoner:

 • Additional Options: Velg Hide eller Show for å skjule eller vise eventuelle tilleggsvalg som tittel e.l.
 • Allowed Input: Det er mulig å begrense "lovlige" tegn til enten kun tekst eller kun tall.
 • Maximum Characters: Det maksimale antall tegn som er tillatt i feltet. Hvis det ikke skrives noe i feltet betyr det at det ikke er noen begrensning

Separator

ZOOlanders Extension Separator er et administratorverktøy. Dersom du har typer som inneholder mange elementer/felt, kan administratorgrensesnittet bli ganske uoversiktlig med en nærmest uendelig rekke med felt nedover på sida. Da benytter vi Separator-elementet til å komprimere innholdet ved at alle elementer mellom to Separator-elementer i utgangspunktet skjules. For å redigere elementene som er skjult behøver du ikke gjøre annet enn å klikke på Separator-fanen. Du bruker Separator-elementet på følgende måte:

 1. Plasser elementente du definerer i Edit Elements under hverandre på en logisk måte, slik at de danner bolker med elementer som hører naturlig sammen.
 2. Legg inn et Separator-element over den første bolken og gi den en tittel som sier noe om elementene den inneholder, f.eks. «Bilder» eller «Stilling, utdanning, epost og telefon».
 3. I valget for Fold feature velger du vanligvis «Start folded», slik at elemenentene i utgangspunktet er skjult.
 4. Legg inn neste Separator-element rett over neste bolk med elementer og gjenta prosessen nedover.

ZOOMods Plus

ZOO er basert på et moderne og populært rammeverk som kalles UIKit, det består av både HTML-, CSS- og Javascript-kode. Dette gjør det f.eks. enkelt å lage flotte knapper, faner, lysbildeserier osv. Men UIKit er ikke alltid like lett å finne fram i, så noen produsenter har laget spesialløsninger for ZOO som gjør det svært enkelt å implementere ulike typer UIKit-funksjoner. ZOOMods Plus er en slik leverandør. 

NB! Disse elementene er foreløpig lite brukt på fafo.no, men kan være interessante i flere sammenhenger. Vi skal derfor gjennomgå ZOOMods Plus-elementene som er installert.

EasyLink - UIKit for ZOO

Ved hjelp av EasyLink kan du lage ulike typer knappelenker til andre nettsider, med skreddersydd tekst på knappen(e), med valg om siden skal åpnes i et nytt vindu eller ikke.

Easy Modal - UIKit for ZOO

Med Easy Modal kan du legge inn tekst og/eller grafikk på en knapp (velg mellom en rekke typer) som vises «over» nettsidevinduet når brukeren klikker på knappen. Det kan f.eks. være en forklaring, et stort bilde e.l.

Easy OffCanvas - UIKit for ZOO

På lignende måte som Easy Modal kan du med Easy OffCanvas legge inn tekst/grafikk som vises når brukeren klikker på knappen. Men denne fungerer slik at den rykkes inn 20 % fra venstre eller høyre «utenfor» den ordinære sida. NB! Av en eller annen grunn aksepterer ikke dette elementet mellomrom i tittelen (teksten på knappen).

Easy Switcher - UIKit for ZOO

Mer informasjon kommer...

Easy Tooltip - UIKit for ZOO

Mer informasjon kommer...

Item Link Plus - UIKit for ZOO

Mer informasjon kommer...

Se eksempler på EasyLink-, Easy OffCanvas- og Easy Modal-knapper nedenfor.

Related Links

Lenker til eksterne artikler

Redigeringsmeny