Brukerveiledning for administratorer

6.3 – Systeminformasjon

Nederst i hovedmenyvalget System finner du valget System Information. Som navnet tilsier får du her informasjon om diverse aspekter ved nettsidene, programvareversjoner, konfigurasjonsinnstillinger osv. System Information kan være svært nyttig for eksempel i forbindelse med feilsøking eller endringer av visse parametre.

NB! Det er viktig å huske på at du ikke kan endre noe på disse sidene, de er kun ment som informasjonskilde for administratorer. Det går heller ikke spesielt klart fram hvor man eventuelt skal endre på de ulike innstillingene dersom man har behov for det. Noen ganger kan det gjøres via andre sider i administratortillegget, men ofte krever det at man logger seg på fafo-tjeneren i cPanel eller WHM og «graver» seg ned i systemet til man finner fram til riktig sted for å gjøre endringer. Det sier seg selv at dette må gjøres med største forsiktighet, og helst på en lokal kopi av fafo.no før man gjør denne typen endringer «live».

System Information

På denne fanen får man grunnleggende informasjon om programvaren som nettjeneren benytter, Joomla!-versjon osv.

 • Linux, PHP, MySQL, Apache: Den grunnleggende programvaren på tjeneren administreres via WHM (og cPanel) direkte på tjeneren. Den er konfigurert slik at den automatisk oppdaterer denne programvaren til siste versjon. Det skal derfor normalt sett ikke være noen grunn til å endre på noe på dette nivået.
 • Joomla! Version: Her ser du hvilken versjon av Joomla! som er installert. Joomla! oppdateres via administratorgrensesnittet, og du får beskjed dersom en oppdatering eller oppgradering er tilgjengelig når du logger deg på som administrator.
 • User Agent: Dette er rett og slett informasjon om den maskinen og den nettlesertypen du jobber på i øyeblikket.

PHP Settings

Joomla! baserer seg hovedsakelig på en kombinasjon av databasemotoren MySQL (andre databasemotorer er mulig) og programmeringsspråket PHP, samt Javascript og en del andre komponenter.

Innstillingene som vises her skal normalt ikke endres, og endringer av noen av dem kan faktisk føre til at nettsidene ikke fungerer eller store sikkerhetsrisikoer:

 • Safe Mode: Safe Mode skal være OffDu kan lese mer om Safe Mode HER.
 • Magic Quotes: Dette var tidligere ikke så kritisk, men fra og med Joomla! 3.0 må Magic Quotes være Off. Du kan lese mer om Magic Quotes HER.
 • Display Errors: Display Errors skal være Off, men kan slås på i forbindelse med feilsøking. Vær klar over at dersom Display Errors er på vil det være lettere for uvedkommende å utnytte svakheter og hacke seg inn på nettsidene. Du kan lese mer om Display Errors HER.

Configuration File

Denne fanen viser hvordan fafo.no er konfigurert; hvilken editor som benyttes, databasenavn, om FTP er aktivert eller ikke osv. osv. De fleste av disse konfigurasjonsinnstillingene kan endres via konfigurasjonsfilene i administratorgrensesnittet.

Folder Permissions

Denne fanen er dessverre ikke så informativ. Det er bedre å logge seg på cPanel > File Manager og sjekke tilgangsrettighetene der. Generelt kan vi si at mapper skal ha tilgangsrettigher satt til 0755, mens filer skal ha tilgangsrettigheter satt til 0644. configuration.php er en spesielt sårbar fil, så dens tilgangsrettigheter er satt til 0444. Her er en oversikt over hva de ulike tallkombinasjonene betyr:

 • 3 kategorier: De tre hovedkategoriene av brukere er definert som 
  • Owner (eier): Ofte den som opprettet filen
  • Group (gruppe): En definert brukergruppe
  • Public: Eksterne besøkende
 • Tilgangsnivåer: Det er 4 ulike tilgangsnivåer:
  • 4: Kan lese - det vil si kan kun lese/se på en fil
  • 2: Kan skrive - det vil si kan gjøre endringer til en fil
  • 1: Kan utføre (execute) - det vil si kjøre en programfil
  • 0: Ingen rettigheter (kun eieren kan endre tilgangsrettighetene)

Disse rettighetene kan legges sammen, slik at den samme brukerkategorien får en kombinasjon av rettigheter. Her er noen eksempler:

 • 7 = 4+2+1: Det vil si full tilgang (lese + skrive + utføre)
 • 6 = 4+2: Ikke utføre (kun lese + skrive)
 • 5 = 4+1: Ikke skrive (kun lese og utføre)
 • 3 = 2+1: Ikke lese (kun skrive og utføre)

Eksempler på tilgangsrettigheter for mapper og filer:

 • 0755: Eier har fulle rettigheter, gruppe og public kan lese og utføre. Dette er typisk for en mappe, da utføre i denne sammenhengen betyr å kunne åpne mappen.
 • 0644: Eier kan skrive, øvrige kan kun lese, ingen kan utføre. Dette er standardinnstillingen for filer.
 • 0444: Ingen har rettigheter utover å lese. Benyttes for viktige filer som configuration.php.

Du kan lese mer om tilgangsrettigheter for mapper og filer HER og HER.

PHP Information

Denne siden gir deg svært utfyllende informasjon om PHP og MySQL på fafo-tjeneren. Det er sjeldent at man trenger å endre på noe, men her vil man finne informasjon om f.eks. maks tillatt filopplastingsstørrelse o.l.

Redigeringsmeny