logo fafo 194x64
Anne Inga Hilsen

Researcher

PhD, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Cand. sociol.,  University of Oslo

Associate Professor of Health Promotion, at University College of Southeast Norway

.

Publications

Articles

 • Brydon-Miller, M. & Hilsen, A. I. (2016). Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research. In M. Phillips & N. Rumens (eds.),  Contemporary Perspectives on Ecofeminism. Routledge.
 • Hilsen, A. I. & Helvik, T. (2014). The construction of self in social medias, such as Facebook. AI & SOCIETY, 29(1), 3-10.
 • Hilsen, A. I. (2014). Covenantal Ethics. I D. Coghlan & M. Brydon-Miller (red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. Sage.
 • A.I. Hilsen & T. Midtsundstad (2014). Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass? Søkelys på arbeidslivet, vol. 31 (1-2):157-182.

 • Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2012). Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life. Sociologia del lavoro 125 / 2012. Special issue: Ageing Workforce. The State of the Debate in Europe. Milano: FrancoAngeli.
 • Ennals, R. & Hilsen, A. I. (2012). Older workers: a suitable case for circles? AI & Society, 24(1).
 • Hilsen, A. I. (2011). Balancing Power – The Give and Take of Tripartism in Transition Economies. I H. S. Desivilya & M. Palgi (red.), The Paradox in Partnership: The Role of Conflict in Partnership Building (s. 24-35). AG Bussum: Bentham Science Publishers.
 • Salomon, R. & Hilsen, A. I. (2011). A Three Phase Perspective on Senior Policies. I R. Ennals & R. Salomon (red.), Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
 • Ennals, R. & Hilsen, A. I. (2011). Older Workers: The Jam in the Sandwich. I R. Ennals & R. Salomon (red.), Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
 • Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I. (2011). Make Me an Offer I Can’t Refuse – Do Extra Days off Contribute to Seniors Staying at Work longer? I R. Ennals & R. Salomon (red.) Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
 • Hilsen, A. I. (2008). Industrial action research in a hierarchic, bureaucratic organisation – a discussion of tacit organisation theory embedded in scientific practice. I A. M. Berg & O. Eikeland (red.), Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society (s. 143-165). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 9.
 • Hilsen, A. I. & Ennals, R. (2007). Virtual links: intergenerational learning and experience sharing across age divides and distances. AI & Society, 23(1), 33-40.
 • Hilsen, A. I. (2006). And they shall be known by their deeds - Ethics and politics in action research. Action Research, 4(1), 23-36.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

Books

Papers

Reports

 • Poulsen, O.M.,.Fridriksson, J.F.,Tomasson, K., Midtsundstad, T., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K. and Albin, M. (2017). Working environment and work retention. TemaNord 2017: 559. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

 • Hilsen, A. I. & Tofteng, M. (2016). Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 66-73). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

 • Tofteng, M. & Hilsen, A. I. (2016). Seniorene trives på jobben. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 56-65). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

 • T. Midtsundstad and A. I. Hilsen (2015). National Report Norway. In: Hasselhorn HM, Apt W (2015). Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

 • Hilsen, A. I. and T. Midtsundstad (2015). Domain: Human resource management and interventions, In: Hasselhorn HM, Apt W (2015), Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challanges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

 • Terjesen, H. C. Aa. & Hilsen, A. I. (2013). Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien. AFI-FoU 2013.
 • Hilsen, A. I. (2012). Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:15.
 • Hilsen, A. I. (2012). Følgeevaluering av Langtidsfrisk-arbeidet ved SI Kongsvinger. AFI-rapport 12/2012. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Gamperiene, M., Hilsen, A. I. & Skarpaas, I. (2010). Hvis bare helsa holder... En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering. AFI-notat 2010/8. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Botnen, A. & Hilsen, A. I. (2010). "Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke..." Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009. AFI-notat 2010:3. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. & Eggesbø, R. (red.) (2010). Samarbeid om mangfold. Håndbok for ledere. AFI-publisering. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I. (2010). Ekstra fridager til seniorer. Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb? AFI-notat 2010/4. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2010). Seniorpolitikk – virker virkemidlene? AFI-rapport 4/2010. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Hilsen, A. I., Olsvik, V. M. & Steinum, T. (2009). På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen. AFI-rapport 2009:4. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. (2009). Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere. Temahefte for Idébanken Inkluderende Arbeidsliv. NAV: Oslo.
 • Enehaug, H., Hilsen, A. I. & Steinum, T. (2008). Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom. Rapport fra en empirisk undersøkelse i fire virksomheter. AFI-notat 2008/5.
 • Hilsen, A. I. & Amble, N. (2008). Review of the Co-operation between NHO and APINDO 2003-2007. Evaluering for NHO. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. (2008). Network Conference for Entrepreneurial Women. Oppsummeringsrapport for NHO. Oslo: AFI.
 • Salomon, R, Hilsen, A. I. & Whist, E. (2007). Capacity Building for Employers’ Organization on Productivity and Competitiveness. Report to International Labour Organization following the Independent Final Evaluation. Oslo: AFI.
 • Steinum, T., Hilsen, A. I. & Bull, H. (2007). Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd). AFI-notat 10/2007. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. & Strand, B. E. (red.) (2006). Fortellinger om å få det til. Rapport fra Livsfaseprosjektet i privat sektor, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. & Steinum, T. (2006). Fortell meg at jeg er ønsket! Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. AFIs rapportserie 2/2006.
 • A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik (2006), Utredning om seniorer og omstilling. AFI-rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Other articles, op-eds

 • A.I. Hilsen og T. Midtsundstad (2012), "Seniortiltakene - vet vi hva som virker?" Artikkel publisert på SSPs nettsider, 30.mai 2012.

 • Hilsen, A. I. (2011). En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier. Kronikk i Velferd, årgang 100, utg. 5/2011, 26-28.

Dissertations

 • Hilsen, A. I. (2009). "Go for a senior": From work ability to senior resources, changing perceptions of seniors in working life. Doctoral Theses at NTNU 2009:78. NTNU.

Slides and presentations

 • Midtsundstad, T. & Hilsen, A.I. (2018). Engagement - includig the elderly's participation in work and working life. Kort presentasjon av policynotat på JPI-MJBL-konferansen i Venezia, 4. oktober 2018.

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B