logo fafo 194x64
Åsmund Arup Seip
+47 91532726

Research areas

Manager, completed projects

Member, current projects

Member, completed projects

Senior Researcher

Dr. philos. in History, University of Oslo

Research areas

Labour relations and labour market; Collective barganing and agreements; Labour mobility

.

Publications

Articles

 • Seip, Å. A. (2019). The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model l (pp 213-2731). De Gruyter.

 • Seip, Åsmun Arup (2018) Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge, i Arbeidsrett, Vol 15 nr. 1, 2018.

 • Seip, Åsmund Arup (2018) The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway, in Engelstad, Fredrik, Holst, Cathrine, and Aakvaag, Gunnar C. (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model, Warsaw, Poland: De Gruyter Open.

 • Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

 • Nicolaisen, H. & Seip, Å. A. (2014). Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforsking, 17(4), 16-29.

 • Ludvigsen, Kari and Åsmund Arup Seip (2009). The establishing of Norwegian child psychiatry: ideas, pioneers and institutions. History of Psychiatry, Vol. 20, No. 77, Sage Publications.

 • Stokke, T. Aa. & Seip, Å. A. (2008). Collective Dispute Resolution in the Public Sector: The Nordic Countries Compared. Journal of Industrial Relations, 50(4).
 • Seip, Å. A. (2003). Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2003.
 • Seip, Å. A. (1999). Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken: Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur. Historisk Tidsskrift 3/1999, Landbruksøkonomisk Forum 4/1999.
 • Seip, Å. A. (1992). Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge". Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 6.

 • Seip, Å. A. (1991). Bokanmeldelse: Kari Melby "Kall og kamp. Norsk sykepleierforbunds historie". Historisk tidsskrift, nr. 3.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

 • Seip, Åsmund Arup (2014) “Work migration and labour market regulations in the Nordic countries” in Kettunen, P., S. Kuhnle and Y. Ren (eds.), Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries, Nordic Centre of Exellence Nordwel, Helsinki 2014 and Chinese version, Sino-Nordic Wlefare Research Network, Fudan, Shanghai 2014.
 • Alsos, K. & Seip, Å. A. (2013). Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak. I H. Forbord (red.), Festskrift. Arbeidsdepartementet 100 år. 1913-2013. Oslo: Arbeidsdepartementet.
 • Seip, Å. A. (2007). Poor Relief and Welfare Legislation in Norway, 1814-1920. I S. King& J. Stewart (red.), Welfare Peripheries. The Development of Welfare States in Nineteenth and Twentieth Century Europe. Bern: Peter Lang.
 • Seip, Å. A. (2003). De vanskelige barna. Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945. I E. Benum m. fl. (red.), Den mangfoldige velferden. Gyldendal Akademisk.
 • Seip, Å. A. (2002). Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket. I H. Rommetvedt (red.), Matmakt - Politikk, forhandling, marked. Fagbokforlaget.

Books

 • Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

Papers

Reports

 • Hansen, N. W., Å.A. Seip & L. Eldring, red. (2010), Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. København: Nordisk Ministerråd
 • Seip, Å. A. (2004). Privat Initiative for Public Health: The Emergence of Child Psychiatry in Post-War Norway. I A. Andresen et al. (red.), Public Health and Preventive Medicine 1800 – 2000. Rokkansenteret, Report 1.
 • Seip, Å. A. (1999). Et nytt syn på staten. Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver. LOS-senter Notat 9912. Bergen.
 • Seip, Å. A. (1994). Kirke- og undervisningsdepartementets historie 1814 til i dag. Forprosjekt. Prosjektrapport. Universitetet i Oslo, avd. for historie.

Other articles, op-eds

Dissertations

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B