logo fafo 194x64
Kristine Nergaard

Research Coordinator

.

Publications

Articles

 • Bryson, A., Dale-Olsen, H. & Nergaard, K. (2019). Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European Journal of Industrial Relations.

 • Nätti, J. & Nergaard, K. (2019). Dualization or normalisation of part-time work in the Nordic countries: work insecurity and mobility over time. Chapter 9 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Alsos, K. & Nergaard, K. (2019). Lockout som kampmiddel i moderne arbeidskonflikter. Arbeidsrett 01 / 2019 (Volum 16).

 • Trygstad, S., Larsen, T. P. &  Nergaard, K. (2018). Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector: Social partner strategies to strengthen wage floors. European Journal of Industrial Relations.

 • Nergaard, K. (2016). Framvekst og etablering av en offentlig meklingsinstitusjon. I N. T. Dalseide (red.), Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom hundre år. Pax Forlag.

 • Nergaard, K. (2016). Arbeidstakersidens organisasjonsstruktur i et historisk perspektiv. I B. J. Mulder et al. (red.), Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.

 • Hippe, J. M. & Nergaard, K. (2016). Nordisk arbeidsliv: Modell under press. I I. Frønes & L. Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. Bind 2. 7. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 • Nergaard, K. (2016). Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger. I K. Ingstad (red.), Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Norsk Forlag.

 • Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? Søkelys på arbeidslivet, 01-02 / 2015 (Volum 32).

 • Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2015). Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparision of Denmark, Finland, Norway and Sweden. I G. Van Gyes & T. Schulten, T. (red.), Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: ETUI.

 • Nergaard, K. & Hansteen, C. (2015). Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser. Arbeidsrett, 12(1), 100–121.

 • Bratsberg, B., Dølvik, J. E., Nergaard, K. & Raaum, O. (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet. Kapittel 3 i H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet? Søkelys på arbeidslivet nr 1 2015.

 • Barth, E. & Nergaard, K. (2015). Kollektive partsforhold: status quo eller endring? I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Nergaard, K (2014). Social Democratic Capitalism. I A. Wilkinson, G. Wood & R. Deeg (red.), The Oxford Handbook of Employment Relations. Oxford: Oxford University Press.

 • Furåker, B., Nergaard, K. & Saloniemi, A. (2014). Lock-in Patterns among Employees: A Nordic Comparison. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 30(4), 435–458.

 • Nergaard, K. & Trygstad, S. (2013) «Felles ansvar for...» Partsamarbeid for arbeidervern og gode arbeidsplasser. I Arbeidsdepartementet 100 år. Oslo: Arbeidsdepartementet.

 • Nergaard, K. & Dølvik, J. E. (2011). Variable pay, collective bargaining and trade unions: A comparison of machinery and banking companies in Norway. Economic and Industrial Democracy, 1–27
 • Nergaard, K., Dølvik, J. E. & Nicolaisen, H. (2009). Lønnssystemer med variable elementer. Søkelys på arbeidslivet, 2.
 • Nergaard, K., Dølvik, J. E., Marginson P.,  Bechter, B. & Díaz, J. A. (2009). Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective. European Journal of Industrial Relations, 15(2), 125–146.
 • Traxler, F.,  Arrowsmith, J.,  Nergaard, K. & López-Rodó, J. M. M. (2008). Variable Pay and Collective Bargaining: A Cross-National Comparison of the Banking Sector. Economic and Industrial Democracy, 29, 406-431.

 • Nergaard, K. & Stokke, T. Aa. (2007). The puzzles of union density in Norway. Transfer, 4.

 • Nergaard, K. & Stokke, T. Aa.  (2007). Har den norske forhandlingsmodellen overlevd? I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Nergaard, K. & Stokke, T. Aa. (2006). Tariffavtale, ferie og lønn. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2, 259-268.

 • Nergaard, K. (2005). Finnes den fleksible bedrift? I E. Døving & Å. Johnsen (red.), Organisasjonsteori på norsk? Fagbokforlaget.

 • Nergaard, K. (2005). Norway: Adapting Slowly. I J. Waddington (red.), Restructuring Representation. The Merger Process and Trade Union Structural Development in Ten Countries. Peter Lang Publishing Group.

 • Nergaard, K. & Stokke, T. (2005). Organisasjoner og tariffavtaler. I H. Torp (red), Nytt arbeidsliv. Oslo: Gyldendal.

 • Nergaard, K. (2004). Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2.

 • Nergaard, K. & Svendsen, E. (2002). Fagorganisering blant ikke-vestlige innvandrere. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

 • Nergaard, K. & Rasch, B. E. (1988). Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering. Tidsskrift for samfunnsforskning, 29.

 • Nergaard, K. (1988). Tingmenn og talsmenn. Tidsskrift for samfunnsforskning, 29.

 • Nergaard, K. (1987). Stortinget og interessegruppene: forholdet mellom den korporative kanal og den numeriske kanal til innflytelse». Statsvetenskaplig Tidskrift, 1987:4.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

Books

 • Stokke, T. Aa. , Nergaard, K. & Evju, A. (2013). Det kollektive arbeidslivet.  Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Papers

 • Nergaard, K. (2010). Temporary layoffs – saving jobs or delaying readjustments? Peer Review on “Employment measures to tackle the economic downturn: Short time working arrangements / partial activity schemes”. France, 27 - 28 September.

Reports

 • Alsos, K., Nergaard, K. & Trygstad, S. C. (2019). Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway. International Labour Organization.

 • Alsos, K. & Nergaard, K. (2018). Lönebildningen i de skandinaviska länderna. Rapport. 6F – fackförbund i samverkan.

 • Steen, A. H., Nergaard, K. & Drange, I. (2017). Organisering av uorganiserte. AFI FoU-resultat 2017:06.

 • Andersen, S. K., Ibsen, C. L., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2016). Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern – Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich. I T. Müller, T. Schulten & G. Van Gyes (red.), Lohnpolitik unter europäischer »Economic Governance« Alternative Strategien für inklusives Wachstum. VSA: Verlag Hamburg.

 • Alsos, K. & Nergaard, K. (2015). Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill. I De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller – i Global Konkurrence. Foreningen Norden.
 • Nergaard, K. (2014). Trade Unions in Norway. Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination. Friedrich Ebert Stiftung.
 • Nergaard, K. (2010). Mobility in and out of part-time work. I Labour Market Mobility in Nordic Welfare States. TemaNord 2010:515.
 • Nergaard, K. (2010). Mobility in and out of part-time work. I T. Berglund, Labour Market Mobility in Nordic Welfare States. TemaNord 2010:515.

 • Nergaard, K. (2005). Midlertidige ansettelser som forskningsfelt. I P. Schøne (red.), Det nye arbeidsmarkedet. Kunnskapsstatus og problemstillinger. Norges forskningsråd.
 • Nergaard, K. & Dølvik, J. E. (2005). Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid. Saltsa Report No. 2.
 • Nergaard, K. (2003). Norge: Pragmatisk tilpasning. I S. K.  Andersen (red.), EU og det nordiske spil om lov og aftale. De nordiske lande og de europæiske aftaler/direktiver om deltid og tidsbegrærnset ansettelse. SALTSA Report NO 2.
 • Nergaard, K. (2000). Norway. I G. Fejertag (red.), Collective bargaining in Europe 1998-1999. ETUI Brussels .
 • Nergaard, K. & Stokke, T. Aa. (1998). Norway. I G. Fejertag (red.), Collective bargaining in Western Europe 1997-1998. ETUI Brussels.
 • Nergaard, K. (1997). Norway. I G. Fejertag (red.), Collective bargaining in Western Europe 1996-1997. ETUI Brussels.

Other articles, op-eds

 • Alsos, K. & Nergaard, K. (2018). Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden. Kronikk i Arbetet.

 • Nergaard, Kristine og Kristin Alsos (2016). Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd. Aftenposten. 2. mai.

 • Nergaard, Kristine (2016). Experts oppsigelse av tariffavtalen kan gi flere konflikter. Aftenposten. 6.april.

 • Trygstad, S. & Nergaard, K. (2015). Samarbeidsmodellen i oppløsning? Dagsavisen, 28. august.

 • Trygstad, S. & Nergaard, K. (2015). Hvem har slått på autopiloten? Dagsavisen, 10. september.
 • Nergaard, K. (2015). Fagorganisering i norsk arbeidsliv. Samtiden nr 1 2015.

 • Dølvik, J. E. & Nergaard, K. (2014). Offer for egen suksess? DN, 9. april.
 • Nergaard, K. & Nicolaisen, H. (2013). Hva er problemet? Kronikk. DN, 18. desember.
 • Nergaard, K. & Bråten, M. (2011). Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor. Kronikk. FriFagbevegelse.no, 15. september.

Dissertations

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B