logo fafo 194x64
Lise Lien
+47 97064635

Research areas

Member, completed projects

Researcher

.

Publications

Articles

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

Books

Papers

Reports

 • Gjernes, T., Bliksvær, T. & Lien, L. (2010). Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere – Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK). NF-rapport nr. 8/2010.
 • Rødvei, P-H. & Lien, L. (2010). Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel. Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?» NF-rapport nr 1/2010.
 • Lien, L. & Gjernes, T. (2009). Miljøet hos oss er helt konge! Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer. NF-rapport nr 11/2009.
 • Olsen, T. & Lien, L. (2008). Like sikkert som snø – arbeidskvalifisering som del av soning. NF-rapport nr 6/2008.
 • Gjernes, T., Bliksvær, T. & Lien, L. (2008). Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK), Første delrapportering. NF-arbeidsnotat nr 1013/2008.
 • Wiborg, A. & Lien, L. (2008). Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland. – Muligheter og utfordringer. NF-arbeidsnotat nr 1015/2008.
 • Pettersen, L. T., Alsos, G. A. & Lien, L. (2008). Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland? En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland. NF- arbeidsnotat nr 1003/2008.
 • Lien, L. & Lindeløv, B. (2007). Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten. NF-arbeidsnotat nr 1012/2007.
 • Lien, L. & Olsen, T. (2007). Ny karriere eller ny barriere? Arbeidsdimensjonen ved soning. NF-arbeidsnotat nr 1008.
 • Anvik , C. H., Olsen, T., Lien, L., Sollund, M. & Hansen, T. A. (2007). Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne. NF-rapport nr.11.
 • Lien, L. (2007). Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet. En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune. NF-rapport nr. 10.
 • Lien, L. (2006). Sterkere, smartere, spissere! En intern kartlegging av Nordlandsforskning.
 • Lien, L., Bay-Larsen, I. A. & Elvehøi, O. M. (2006). Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen. NF-arbeidsnotat nr 1005/2006.
 • Sollund, M., Rødvei, P-H. & Lien, L. (2005). Lønn i kommunal sektor. Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det? NF-rapport nr. 9/2005
 • Lien, L. & Lindeløv, B. (2005 upublisert notat). «Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden». Om samarbeidets utfordringer i en elektrobedrift. (VS 2010).
 • Bay-Larsen, I. A. & Lien, L. (2005). Tilsynsoppgaver i kommunesektoren. Pilotstudie august 2005. NF-arbeidsnotat nr 1011.
 • Fennefoss, A. & Lien, L. (2002). Resultater, resultater, resultater – det er det eneste som teller. Rapport fra prosjektet «Arbeidsforhold og utfordringer innen IKT-sektoren», EL & IT Forbundet.
 • Helmers, G., Kvamme, E., Langholm, S., Lien, L. & Sand, Ø. (1994). Vi er en herlig gjeng! – Evaluering av organisasjonsmodell i Hjemmetjenesten, Bydel 1, Bygdøy Frogner. Prosjektforum, Institutt for sosiologi, UiO.

Other articles, op-eds

Dissertations

 • Lien, L. (2003). Fleksibiliseringens tvetydigheter. En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering. Hovedoppgave i sosiologi, ISS, UiO.

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B