May-Len Skilbrei

.

Publications

Articles

  • Eldring, Line, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei (2009). Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av innvandrere? Integreringskart 2009, s 68-79 i «Integreringskart 2009 – Integrering i økonomiske nedgangstider». IMDi-rapport 7:2009.

Fafo-reports

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

Books

Papers

Reports

Other articles, op-eds

  • Kavli, H. C. & Skilbrei, M-L. (2010, 8. mars) Nye utfordringer – gamle løsninger. Dagbladet

Dissertations

Slides and presentations

Where we are

Fafo Borggt2B