Collective agreements
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Collective agreements

Contact

Collective agreements and legal regulations
Wages and working conditions may be regulated by statutory law and collective agreements and employment contracts. Collective agreements are agreements between a trade union and an employer organisation or an individual employer. In a Norwegian context, such agreements usually consist of two parts: A basic agreement that governs the relationship between organisations and predominant rules, and a national agreement regulating wages and working conditions for a certain industry or a sector.

Nergaard, K. & Hansteen, C. (2015). Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser. Arbeidsrett, 12(1), 100–121.

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.

Other publications

Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

Nergaard, K. & Hansteen, C. (2015). Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser. Arbeidsrett, 12(1), 100–121.

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.

Nergaard, K. & Hansteen, C. (2015). Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser. Arbeidsrett, 12(1), 100–121.

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.

Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

Eldring, L. & Skjærvø, K. (2015). Allmenngjøring av tariffavtaler. Kapittel 4 i Fellesforbundets landsmøtehefte Lønn, kjøpekraft, fordeling og velferd 2000-2014 (s. 16-21).