Barnehager som del av utdanningsløpet
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Childhood and parenthood
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Henriette Lunde
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2015:48
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Beret Bråten og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Fafo-rapport 2014:24
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Hanne Bogen og Nina Drange
Fafo-notat 2012:19
Hanne Bogen og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:31
Heidi Gautun
Fafo-notat 2007:17
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 262
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:05