Barnehager som del av utdanningsløpet
Childhood and parenthood
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Henriette Lunde
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2015:48
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Beret Bråten og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Fafo-rapport 2014:24
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Hanne Bogen og Nina Drange
Fafo-notat 2012:19
Hanne Bogen og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:31
Heidi Gautun
Fafo-notat 2007:17
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 262
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:05

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020

Project manager: Beret Bråten
End of project: 2016

Project manager: Beret Bråten
End of project: 2016