Care services
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Care services

Contact

Kallander, E. K. et al. (2019 under publisering). Factors associated with children’s quality of life: Children affected by parental illness and substance abuse. Child: care, health and development.

Ellen Katrine Kallander et al.

Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Ruud, T., (2018). Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence: Examining factor structure and sub-group comparisons. Quality of Life Research, 1-11.

Kristine Amlund Hagen, Marit Hilsen, Ellen K. Kallander & Torleif Ruud

Kallander, E. K. et al. (2018). Outcomes for children who care for a parent with severe illness or substance abuse. Child and Youth Services, 1-22.

Ellen Katrine Kallander et al.

Kallander, E. K. et al. (2017). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(2).

Ellen Katrine Kallander et al.

Hermansen, Åsmund; Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning. Vol. 10. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53351

Åsmund Hermansen

Kallander, E. K. (2014). Retten til å bli hørt kan gjøre en forskjell. I V. U. Vallesverd & I. K. Thorsen (red.), I for store sko. En tekstsamling om barn i omsorgsroller. Hertvig Forlag.

Ellen Katrine Kallander

Å. Hermansen & A. Skevik Grødem, (2013). Organisert for samhandling?. Sykepleien Forskning.

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Å. Hermansen & H. Gautun (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning 01/13.

Åsmund Hermansen og Heidi Gautun
A.B. Grønningsæter (2013) Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten. Fontene Forskning 2/2013
Arne B. Grønningsæter

Thorsen, L., Gjerset, G. M., Loge, J. H., Kiserud, C. E., Skovlund, E., Fløtten, T. & Fosså, S. S. (2011). Cancer patients’ needs for rehabilitation services. Acta Oncologica, 50, 212–222.

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Kallander, E. K. (2010). Skjulte unge omsorgsgivere – helsepolitiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(3).

Ellen Katrine Kallander

Svalund, J. (2005). Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Svalund, J. (2005), Velferdsstatens siste hull? Samfunnspeilet, nr 3. 2-8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Abrahamsen, D., og Svalund, J. (2005). Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Bogen, H. (2002). Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten? Tidsskrift for samfunnsforskning, 43(3), 390–408.

Hanne Bogen

Bogen, H. (2001). Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte? Tidsskrift for velferdsforskning, 4(4), 207–221.

Hanne Bogen

T. Midtsundstad (2000). Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket? Spesialpedagogikk, nr. 5 2000.

T. Midtsundstad

J. B. Grøgaard & T. Midtsundstad (1999),"Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?", R. Kvalsund m.fl. (reds), Videregående skole ved en skilleveg. Oslo: Tano-Aschehoug.

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (1996), "Felles ansvar, tvang eller god vilje?", I Blichfeldt m.fl. (reds.), Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94. Oslo: Tano-Aschehoug.

T. Midtsundstad

Other publications

Kallander, E. K. et al. (2019 under publisering). Factors associated with children’s quality of life: Children affected by parental illness and substance abuse. Child: care, health and development.

Ellen Katrine Kallander et al.

Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Ruud, T., (2018). Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence: Examining factor structure and sub-group comparisons. Quality of Life Research, 1-11.

Kristine Amlund Hagen, Marit Hilsen, Ellen K. Kallander & Torleif Ruud

Kallander, E. K. et al. (2018). Outcomes for children who care for a parent with severe illness or substance abuse. Child and Youth Services, 1-22.

Ellen Katrine Kallander et al.

Kallander, E. K. et al. (2017). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(2).

Ellen Katrine Kallander et al.

Olsen, T. (2016). Bedre samspill mellom allmennleger og Nav i Vestfold. Kronikk, Dagens medisin, publisert 20. mai 2016.

Terje Olsen

Ruud, T., Birkeland, B., Faugli, A. Hagen, K. A., Hellman, A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Kufås, E., Løvås, M., Peck, G. C., Skogerbø, Å., Skogøy, B. E., Stavnes, K., Thorsen, T. & Weimand, B. M. (2015). Barn som pårørende. Resultater fra en multisenterstudie. Helsedirektoratet Rapport (IS-0522). Lørenskog: Akershus universitetssykehus HF.

T. Ruud et al.

Kallander, E. K. (2014). Retten til å bli hørt kan gjøre en forskjell. I V. U. Vallesverd & I. K. Thorsen (red.), I for store sko. En tekstsamling om barn i omsorgsroller. Hertvig Forlag.

Ellen Katrine Kallander

Å. Hermansen & A. Skevik Grødem, (2013). Organisert for samhandling?. Sykepleien Forskning.

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Å. Hermansen & H. Gautun (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning 01/13.

Åsmund Hermansen og Heidi Gautun

Kallander, E. K., Brodal, L. & Kibsgård, H. (2012). Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007-2010. Helsedirektoratet 2012 (IS-2011).

Ellen Katrine Kallander, Laila Brodal & Hilde Kibsgård

Thorsen, L., Gjerset, G. M., Loge, J. H., Kiserud, C. E., Skovlund, E., Fløtten, T. & Fosså, S. S. (2011). Cancer patients’ needs for rehabilitation services. Acta Oncologica, 50, 212–222.

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Kallander, E. K. (2010). Skjulte unge omsorgsgivere – helsepolitiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(3).

Ellen Katrine Kallander
Bogen, H., Høyland, K., Kvinge, T. & Østnor, B. (2006). Egen bolig – også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. Sintef-rapport SBF51 / A 06017.
Hanne Bogen, Torunn Kvinge, Karin Høyland og Bjørg Østnor

Svalund, J. (2005). Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Svalund, J. (2005), Velferdsstatens siste hull? Samfunnspeilet, nr 3. 2-8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.
Bay-Larsen, I. A. & Lien, L. (2005). Tilsynsoppgaver i kommunesektoren. Pilotstudie august 2005. NF-arbeidsnotat nr 1011.
Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Abrahamsen, D., og Svalund, J. (2005). Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Abrahamsen, D. og Svalund, J.
Bogen, H. & Engelsrud, G. (2004). Ansatte på anbud. I Å. Johnsen et al. (red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstrakt forlag.
Hanne Bogen og Gerd Engelsrud
Bogen, H. (2004). Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester: Brukeren i spillet mellom bestiller og leverandør. I Å. Johnsen et al. (red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstrakt forlag.
Hanne Bogen
Bogen, H. & Lødemel, I. (2002, upublisert). Privatization of social services in Norway.
Hanne Bogen og Ivar Lødemel

Bogen, H. (2002). Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten? Tidsskrift for samfunnsforskning, 43(3), 390–408.

Hanne Bogen

Bogen, H. (2001). Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte? Tidsskrift for velferdsforskning, 4(4), 207–221.

Hanne Bogen
Bogen, H. (1999). Hva vet vi om konkurranseutsetting? Dagsavisen 25.6.
Hanne Bogen
Helmers, G., Kvamme, E., Langholm, S., Lien, L. & Sand, Ø. (1994). Vi er en herlig gjeng! – Evaluering av organisasjonsmodell i Hjemmetjenesten, Bydel 1, Bygdøy Frogner. Prosjektforum, Institutt for sosiologi, UiO.
G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Hippe, J. M. & Pedersen, A. W. (1990). Tre framtidsbilder for norsk eldrepolitikk. Notat til Aftenposten.

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Hagen, K. & Hippe, J. M. (1985). Prissetting på kommunale tjenester. I Hansen Sørensen (red.), Bykommuner under finansielt stress. Oslo: Universitetsforlaget.

Kåre Hagen og Jon M. Hippe

Kallander, E. K. et al. (2019 under publisering). Factors associated with children’s quality of life: Children affected by parental illness and substance abuse. Child: care, health and development.

Ellen Katrine Kallander et al.

Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Ruud, T., (2018). Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence: Examining factor structure and sub-group comparisons. Quality of Life Research, 1-11.

Kristine Amlund Hagen, Marit Hilsen, Ellen K. Kallander & Torleif Ruud

Kallander, E. K. et al. (2018). Outcomes for children who care for a parent with severe illness or substance abuse. Child and Youth Services, 1-22.

Ellen Katrine Kallander et al.

Kallander, E. K. et al. (2017). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(2).

Ellen Katrine Kallander et al.

Hermansen, Åsmund; Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning. Vol. 10. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53351

Åsmund Hermansen

Kallander, E. K. (2014). Retten til å bli hørt kan gjøre en forskjell. I V. U. Vallesverd & I. K. Thorsen (red.), I for store sko. En tekstsamling om barn i omsorgsroller. Hertvig Forlag.

Ellen Katrine Kallander

Å. Hermansen & A. Skevik Grødem, (2013). Organisert for samhandling?. Sykepleien Forskning.

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Å. Hermansen & H. Gautun (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning 01/13.

Åsmund Hermansen og Heidi Gautun
A.B. Grønningsæter (2013) Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten. Fontene Forskning 2/2013
Arne B. Grønningsæter

Thorsen, L., Gjerset, G. M., Loge, J. H., Kiserud, C. E., Skovlund, E., Fløtten, T. & Fosså, S. S. (2011). Cancer patients’ needs for rehabilitation services. Acta Oncologica, 50, 212–222.

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Kallander, E. K. (2010). Skjulte unge omsorgsgivere – helsepolitiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(3).

Ellen Katrine Kallander

Svalund, J. (2005). Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Svalund, J. (2005), Velferdsstatens siste hull? Samfunnspeilet, nr 3. 2-8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Abrahamsen, D., og Svalund, J. (2005). Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Bogen, H. (2002). Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten? Tidsskrift for samfunnsforskning, 43(3), 390–408.

Hanne Bogen

Bogen, H. (2001). Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte? Tidsskrift for velferdsforskning, 4(4), 207–221.

Hanne Bogen

T. Midtsundstad (2000). Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket? Spesialpedagogikk, nr. 5 2000.

T. Midtsundstad

J. B. Grøgaard & T. Midtsundstad (1999),"Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?", R. Kvalsund m.fl. (reds), Videregående skole ved en skilleveg. Oslo: Tano-Aschehoug.

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (1996), "Felles ansvar, tvang eller god vilje?", I Blichfeldt m.fl. (reds.), Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94. Oslo: Tano-Aschehoug.

T. Midtsundstad

Olsen, T. (2016). Bedre samspill mellom allmennleger og Nav i Vestfold. Kronikk, Dagens medisin, publisert 20. mai 2016.

Terje Olsen

T. Midtsundstad og J. A. Drøpping. (2003), "Inkluderende arbeidsliv på norsk", Tidsskriftet Velferd, nr. 7 2003.

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad
Bogen, H. (1999). Hva vet vi om konkurranseutsetting? Dagsavisen 25.6.
Hanne Bogen

Ruud, T., Birkeland, B., Faugli, A. Hagen, K. A., Hellman, A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Kufås, E., Løvås, M., Peck, G. C., Skogerbø, Å., Skogøy, B. E., Stavnes, K., Thorsen, T. & Weimand, B. M. (2015). Barn som pårørende. Resultater fra en multisenterstudie. Helsedirektoratet Rapport (IS-0522). Lørenskog: Akershus universitetssykehus HF.

T. Ruud et al.

Kallander, E. K., Brodal, L. & Kibsgård, H. (2012). Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007-2010. Helsedirektoratet 2012 (IS-2011).

Ellen Katrine Kallander, Laila Brodal & Hilde Kibsgård
Bogen, H., Høyland, K., Kvinge, T. & Østnor, B. (2006). Egen bolig – også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. Sintef-rapport SBF51 / A 06017.
Hanne Bogen, Torunn Kvinge, Karin Høyland og Bjørg Østnor
Bay-Larsen, I. A. & Lien, L. (2005). Tilsynsoppgaver i kommunesektoren. Pilotstudie august 2005. NF-arbeidsnotat nr 1011.
Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

J.B. Grøgaard, T. Midtsundstad & Marit Egge (1999), "Føle opp - eller forfølge?", I Evalueringen av Reform 94. Sammendrag av sluttrapportene. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Andersen, R. K. & Østbye, M. (1998). Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt. Rapport 98:7. Institutt for samfunnsforskning.

Rolf K. Andersen og Martha Østbye
Andersen, R. K. (1997). Integrasjon eller autonomi? En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene. Rapport 97:5. Institutt for samfunnsforskning.
Rolf K. Andersen

T. Midtsundstad (1996), "Reform 94 og oppfølgingstjenesten i Norge", I Ungdomsarbedsløshet i Norden - ungdomarne på arbedsmarknaden og indsatser for at bekjampa arbedsløshed. TemaNord 1996:575. København: Nordisk Ministerråd.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (1996). Reform 94 and the Follow-Up Service in Norway, In Youth unemployment in the North - young people on the labour market and actions to combat  unemployment. TemaNord 1996:592. Copenhagen: The Nordic Council of Ministers.

T. Midtsundstad
Helmers, G., Kvamme, E., Langholm, S., Lien, L. & Sand, Ø. (1994). Vi er en herlig gjeng! – Evaluering av organisasjonsmodell i Hjemmetjenesten, Bydel 1, Bygdøy Frogner. Prosjektforum, Institutt for sosiologi, UiO.
G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand
Bogen, H. & Engelsrud, G. (2004). Ansatte på anbud. I Å. Johnsen et al. (red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstrakt forlag.
Hanne Bogen og Gerd Engelsrud
Bogen, H. (2004). Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester: Brukeren i spillet mellom bestiller og leverandør. I Å. Johnsen et al. (red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstrakt forlag.
Hanne Bogen

Hagen, K. & Hippe, J. M. (1985). Prissetting på kommunale tjenester. I Hansen Sørensen (red.), Bykommuner under finansielt stress. Oslo: Universitetsforlaget.

Kåre Hagen og Jon M. Hippe