Evaluation of mathematics exam for 10th grade 2017 to 2019

Project manager


Project participant(s)

Kaja ReegårdProject period

March 2017
January 2019

Fafo-rapport 2018:36
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018

Fafo-rapport 2017:36
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017