Dissertations

Rapportsøk-en

Hvem får lån i Husbanken?

Anne Britt Djuve

1991
Hvem får lån i Husbanken?