Fafo papers

Rapportsøk-en

De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad