Fafo papers

Rapportsøk-en

Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2016:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10244