Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren
En litteraturstudie

Fafo-notat 2011:11
ISSN 0804-5135

2011

Nettutgave

(pdf383kb)

Ordrenummer:

10132