Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse

Fafo-notat 2002:18
ISSN 0804-5135

2002

Nettutgave

(pdf 807 kB)

Ordrenummer:

692